Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2/ZP/RZPWE/10.4/2017 Dostawa programu do graficznego zapisu wielowymiarowej struktury projektu

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy

 NR 2/ZP/RZPWE/10.4/2017

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: dostawa specjalistycznego branżowego oprogramowania dla szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu 10.4 "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” – dostawa programu do graficznego zapisu wielowymiarowej struktury projektu, dla systemów operacyjnych Windows (w wersjach 7, 8, 8.1, 10).

Zamawiający
Województwo Opolskie NIP: 7543077565
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
ul. Głogowska 2
45-315 Opole
Tel.: 77 457 98 95Strona internetowa: www.rzpwe.opolskie.pl

 

DOCXSIWZ - Dostawa programu do graficznego zapisu.docx (224,74KB)
DOCXZał 1 Formularz ofertowy.docx (198,85KB)
DOCXZał 2 Oświadczenie o spełnianiu war i niepodleg wyklucz.docx (197,62KB)
DOCXZał 3 Wzór umowy - dostawa programu do graficznego zapisu.docx (207,65KB)
DOCXZał 4 Oświadczenie dot grupy kapitałowej.docx (195,81KB)
HTMLOgłoszenie 15743-2017.html (52,24KB)
HTMOgłoszenie nr 1592-2017.htm (10,68KB)
DOCXInformacja z publicznego otwarcia ofert-dostawa programu do graficznego zapisu.docx (198,94KB)
DOCXInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-dostawa oprogramowania do graficznego zapisu.docx (199,58KB)
DOCXInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 02-03-2017.docx (404,40KB)