Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oferta pracy na stanowisko: Specjalista ds. realizacji pozaszkolnych form kształcenia zawodowego

OFERTA PRACY

z dnia 09.02.2023r.

Regionalne Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu 45-315 Opole,
ul. Głogowska 27 ogłasza ofertę pracy na stanowisko :

Specjalista ds. realizacji pozaszkolnych form kształcenia zawodowego

w ramach projektu nr RPOP.09.02.01-16-0002/19

pn.: Opolskie Szkolnictwo Zawodowe Dla Rynku Pracy 2

w  wymiarze czasu pracy:  3/4 etat (niepełny wymiar czasu pracy)

liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

Wymagania :

1. niezbędne :

a) wykształcenie: średnie lub wyższe

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) cieszenie się nieposzlakowaną opinią,

e) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.

2. dodatkowe :

a)  obsługa komputera – umiejętność obsługi powszechnie używanych systemów operacyjnych oraz poczty elektronicznej;

b) komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, zdolności analityczne, dokładność, szybkość i dobra organizacja w realizacji powierzonych zadań

DOCXOferta-pracy-specjalista-ds-realizacji-pozaszkolnych-form-ksztalcenia-zawodowego.docx (95,74KB)