Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista – Kierownik projektu RPOP.09.02.01-16-0002/19

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE

z dnia 10.02.2023 roku

 

 

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Specjalista – Kierownik projektu RPOP.09.02.01-16-0002/19

w ramach projektu nr RPOP.09.02.01-16-0002/19, pn.: „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy - 2 “

w  wymiarze czasu pracy:  pełny wymiar czasu pracy (1 etat)

liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

 

Wymagania :

1. niezbędne :

a) wykształcenie: średnie lub wyższe

b) staż pracy/doświadczenie zawodowe: 4 lata / 1 rok

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) cieszenie się nieposzlakowaną opinią,

e) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.

DOCXogloszenie-o-naborze-kierownik projektu.docx (96,58KB)
DOCXinformacja-o-wynikach-naboru-specjalista-kierownik.docx (83,08KB)