Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

24/ZPPU/RZPWE/9.2.1-2/2023 warsztaty dla kierowników praktycznej nauki zawodu

24/ZPPU/RZPWE/9.2.1-2/2023

Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu powierzchni konferencyjnej wraz z usługą hotelową i cateringową na potrzeby organizacji dwudniowych warsztatów dla kierowników praktycznej nauki zawodu z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w ramach projektu pn.: Opolskie Szkolnictwo Zawodowe dla rynku pracy 2 realizowanego w ramach RPO WO 2014 – 2020 Oś Priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

DOCX24.ZPPU warsztaty 9.2.1-2.docx (270,33KB)

DOCX24.ZPPU wybór oferty.docx (255,01KB)