Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2017 Postępowania powyżej 30.000 €

 • 73/ZP/Usp/RZPWE/9.2.1/2017 usługa społeczna

  Opole, 20.12.2017r.

  usługa organizacji wyjazdu dla uczniów i nauczycieli na targi branżowe w Polsce i Niemczech

 • 72/ZP/Usp/RZPWE/2017 usługa społeczna

  Opole, 20.12.2017r.

  świadczenie usług pocztowych oraz kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek

 • 71/ZP/Usp/RZPWE/9.1.2/2017 usługa społeczna

  Opole, 19.12.2017r.

  usługa pełnienia funkcji nauczyciela prowadzącego zajęcia dodatkowe dla uczniów. Usługa realizowana jest w ramach projektów pod nazwą: Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO Obszar I, Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO Obszar II, Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO Obszar III, Odkrywcy Sekretów Nauki AO, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

 • 70/ZP/RZPWE/5.1/2017 przetarg nieograniczony

  Opole, 04.12.2017r.

  Dostawa sprzętu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w ramach realizacji projektu Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny z lotu ptaka” oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

 • 69/ZP/RZPWE/5.1/2017 przetarg nieograniczony

  Opole, 04.12.2017r.

  Usługa polegającą na:

  1. Zaprojektowaniu, wykonaniu i uruchomieniu platformy informacyjnej i edukacyjnej o funkcjonalnościach i parametrach technicznych szczegółowo opisanych poniżej.
  2. Administrowaniu przygotowaną platformą oraz jej moderowanie w okresie realizacji umowy (20 miesięcy)
  3. Administrowaniu strony informacyjnej projektu w okresie realizacji umowy (22 miesiące).

    na potrzeby realizacji projektu Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny z lotu ptaka” oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

 • 68/ZP/RZPWE/5.1/2017 przetarg nieograniczony

  Opole, 04.12.2017r.

  Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w ramach projektu: Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny z lotu ptaka” oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

 • 67/ZP/Usp/RZPWE/9.1.1/2017 prowadzenie zajęć dodatkowych

  Opole, 29.11.2017r.

  Usługa pełnienia funkcji nauczyciela prowadzącego zajęcia wyrównawcze (pozalekcyjne).

  Usługa realizowana jest w ramach projektów pod nazwą „Odkrywcy Sekretów Nauki – wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych województwa opolskiego”, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w poddziałanie 9.1.1.

 • 65/ZP/RZPWE/9.1.2/2017 przetarg nieograniczony

  Opole, 28.11.2017r.

  Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. – Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późń. zm.) na: 

  Usługę organizacji cyklu 6 Festiwali Eksperymentów i Doświadczeń „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki” w Centrum Wystawienniczo – Kongresowym w Opolu”

  w ramach realizacji projektów:

  1. „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar I - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”,
  2. „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar II - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”,
  3. „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar III - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej.

  współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

 • 64/ZP/RZPWE/2017 sprzęt komputerowy dla RZPWE

  Opole, 24.11.2017r.

  Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego na potrzeby Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji

 • 66/ZP/Usp/RZPWE/9.1.2/2017 studia podyplomowe

  Opole, 24.11.2017r.

  zamówienie na usługę edukacyjną polegającą na przeprowadzeniu niestacjonarnych, kwalifikacyjnych studiów podyplomowych dla nauczycieli szkół gimnazjalnych i licealnych z Aglomeracji Opolskiej na kierunkach:

  • Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej: Wspomaganie rozwoju i edukacji osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
  • Doradztwo zawodowe
  • Edukacja dla bezpieczeństwa