Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko: sprzątaczka

OGŁOSZENIE

o konkursie na stanowisko: sprzątaczka
z dnia 26.09.2023 r.

Opolskie Centrum  Edukacji w Opolu

w  wymiarze czasu pracy :                   pełny wymiar czasu pracy

liczba kandydatów do wyłonienia 1osoba

praca w obiektach OCE w Opolu w równoważnym czasie pracy.

Wymagania :

1. niezbędne :

a) wykształcenie : podstawowe, zawodowe

b) staż pracy / doświadczenie zawodowe :  1 rok 

c) inne: posiadanie aktualnej książeczki sanitarno-epidemiologiczej

d) nieposzlakowana  opinia,

Zakres wykonywanych zadań :

 

I. Sprzątanie codzienne

 1. Odkurzanie i mycie podłóg, wykładzin i dywanów,
 2.  Ścieranie kurzy z biurek, stołów, stolików oraz parapetów i innych mebli,
 3. Utrzymanie w czystości umywalek znajdujących się w pokojach,
 4.  Przecieranie szyb w oszklonych meblach i gablotach,
 5. Zmywanie umywalek, muszli ustępowych i pisuarów w sanitariatach,
 6. Zmywanie kafelek, podłóg i parapetów w w.c. i innych pomieszczeniach sanitarnych,
 7. Pomoc przy cateringu,
 8. Po zakończeniu pracy: włączanie alarmu i zamknięcie drzwi wejściowych, wzrokowe sprawdzenie czy wszystkie okna budynku są zamknięte i czy alarm zadziałał
 9. Opróżnianie koszy na śmieci oraz segregowanie odpadów do odpowiednich pojemników,
 10. Utrzymanie w czystości pokoi gościnnych,
 11. Sprzątanie obowiązuje w wyznaczonym przez dyrektora budynku OCE, który

może być czasowo zmieniony jeśli zaistnieje taka konieczność

II. Sprzątanie tygodniowe

 1. Zmywanie drzwi we wszystkich pokojach i ubikacjach,
 2. Czyszczenie, w tym odkamienianie ekspresu/ekspresów do kawy,
 3. Zmywanie odpowiednim środkiem mebli tj szaf, biurek, krzeseł stołków itp.,
 4. Odkurzanie i zmywanie lamp, żyrandoli i obrazów,
 5. Pastowanie podłóg, w pokojach i na korytarzach.

III. Sprzątanie kwartalne

1. Zmywanie odpowiednimi środkami boazerii,

2. Mycie okien w pomieszczeniach objętych sprzątaniem,

IV. Inne rodzaje prac

1. Podlewanie kwiatów na korytarzach i salach wykładowych,

2. odkurzanie kwiatów oraz przesadzanie w miarę potrzeb,

3. zgłaszanie kierownikowi potrzeb na środki i przedmioty do utrzymania czystości,

4. praca związana z podawaniem poczęstunków i posiłków dla uczestników zajęć
    w obiektach OCE

5. Zastępstwa za sprzątaczki w przypadku ich czasowej nieobecności

6. wykonywanie innych poleceń kierownika działu związanych z wykonywaną pracą,

Informacja o warunkach pracy na stanowisku sprzątaczki:

 1. stanowisko pracy związane jest z przemieszczaniem się na terenie budynków OCE;
 2. budynek  Zespołu  jest przystosowany do poruszania się na wózku inwalidzkim;
 3. praca pod presją czasu, wymaga odporności na stres i umiejętności podejmowania decyzji;

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w m-cu sierpniu 2023 r. nie przekracza 6%                    

OCE przyjazne osobom niepełnosprawnym

Wymagane dokumenty :

1. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

2. list motywacyjny,

3. Kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w OCE Opole, wyłącznie według określonego wzoru dostępnego do pobrania na stronie BIP www.oce.opolskie.pl

3. kserokopie dokumentów poświadczające: wykształcenie ( świadectwo ukończenia szkoły średniej, dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach), staż pracy                                      
( świadectwa pracy, zaświadczenia),

4. inne kserokopie dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (opinie, referencje), kwalifikacjach i umiejętnościach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych  i dodatkowych,

5. Oświadczenie kandydata wyłącznie  wg wzoru dostępnego do pobrania na stronie BIP www.oce.opolskie.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Opolskie Centrum Edukacji w Opolu,  45-315 Opole, ul. Głogowska 27.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach
w sekretariacie OCE lub pocztą na adres :

Opolskie Centrum  Edukacji w Opolu

DZIAŁ KADRY 45-315 Opole, ul. Głogowska 27

z dopiskiem : „Dotyczy ogłoszenia o konkursie na stanowisko: sprzątaczka“

tel.77/ 4047569, pokój 2.15

APLIKACJE  NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA
13.10.2023r.

 

Dokumenty aplikacyjne można przysyłać pocztą jednak o terminie decydować będzie data doręczenia dokumentów do adresata. Aplikacje, które wpłyną po terminie lub w inny sposób, nie określony w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

 

                                                                                                                                   Wicedyrektor OCE

                                                                                                                                            mgr Rafał Rippel  

DOCXOFERTA PRACY - sprzątaczka 26.09.2023.docx (92,46KB)