Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. promocji i informacji

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE
z dnia 5 października 2023 roku

 

Opolskie Centrum Edukacji w Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Specjalista ds. promocji i informacji

 

w  wymiarze czasu pracy:    pelnego etatu

liczba kandydatów do wyłonienia :   1   (ilość osób)

Wymagania:

1. niezbędne:

 1. wykształcenie :   wyższe
 2. staż pracy / doświadczenie zawodowe :4 lata / 2 lata
 3. inne:
 • doświadczenie w zakresie marketingu, promocji,
 • spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada
  2008 r. o pracownikach samorządowych dla stanowisk urzędniczych.
 • umiejętność obsługi komputera, komunikatywność, skrupulatność, znajomość języków obcych
 • prawo jazdy kategorii B,
 • biegła znajomość Pakietu Office ( Word, Excel, Power Point)
 • doskonale rozwinięte umiejętności pisania i redagowania tekstów w tym umiejętność budowy struktury informacji,
 • doświadczenie w koordynacji wydarzeń konferencyjnych i promocyjnych

2. dodatkowe:

 1. umiejętność bezkonfliktowej i twórczej pracy w zespole,
 2. zdolność kreatywnego i analitycznego myślenia,
 3. inicjatywa w podejmowaniu decyzji,
 4. dynamika i aktywność w działaniu
 5. odporność na stres.

Zakres wykonywanych zadań:

 1. kreowanie i promocja wizerunku OCE, z uwzględnieniem misji i celów OCE,
 2. prowadzenie strategii marketingowej oraz rocznych planów promocji OCE,
 3. planowanie, organizowanie i udział m.in. w spotkaniach informacyjnych, seminariach, warsztatach, konferencjach mających na celu propagowanie i upublicznianie działalności OCE, jego oferty,
 4. prowadzenie strony internetowej oraz profili społecznościowych OCE,
 5. współpraca z mediami oraz przygotowywanie materiałów do mediów,
 6. tworzenie komunikatów prasowych, redagowanie tekstów, artykułów, wywiadów,
 7. prowadzenie stałej komunikacji z rynkiem i potencjalnymi odbiorcami wsparcia, zarówno w mediach tradycyjnych jak i wirtualnych,
 8. bieżąca współpraca m.in. z władzami regionalnymi, instytucjami w zakresie informacji i promocji
 9. rozliczanie prowadzonych działań i opracowywanie danych niezbędnych do przygotowania sprawozdań.
 10. tworzenie i redagowanie tekstów promocyjno-informacyjnych,
 11. redagowanie i zarządzanie treścią na stronach internetowych w tym m.in. redagowanie newsletterów, aktualizacja i selekcja  materiałów przeznaczonych do publikacji na stronach internetowych,
 12. budowanie relacji z beneficjentami poprzez kreowanie wizerunku Instytucji w mediach społecznościowych,
 13. współpraca z zespołami projektowymi oraz innymi komórkami OCE
 14. tworzenie, realizowanie i aktualizowanie strategii promocyjnej Instytucji
 15. Inne zadania zlecone przez Dyrektora OCE.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy:
 2. Praca pod presja czasu, wymaga dużej odporności na stres i umiejętności podejmowania decyzji.
 3. Praca w projekcie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych we wrześniu 2023r. r. jest niższy niż 6%.

OCE przyjazne osobom niepełnosprawnym

Wymagane dokumenty :

1.życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

2.list motywacyjny,

3.kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w OCE Opole, wyłącznie według określonego wzoru dostępnego do pobrania na stronie BIP www.oce.opolskie.pl

4.kserokopie dokumentów poświadczające: wykształcenie (świadectwo szkolne, dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach), staż pracy ( świadectwa pracy, zaświadczenia),

5.inne kserokopie dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (opinie, referencje), kwalifikacjach i umiejętnościach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych,

6. oświadczenie kandydata wyłącznie wg wzoru dostępnego do pobrania na stronie BIP www.oce.opolskie.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Opolskie Centrum Edukacji w Opolu, 45-315 Opole, ul. Głogowska 27.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach
w sekretariacie  OCE lub pocztą na adres :

Opolskie Centrum Edukacji w Opolu
Sekretariat 45-315 Opole, ul. Głogowska 27

z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: Specjalista ds. promocji i informacji“.

w razie pytań proszę o kontakt: tel.77/ 4047569, pokój 2.15

APLIKACJE  NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA
18.10.2023r.

Dokumenty aplikacyjne można przysyłać pocztą jednak o terminie decydować będzie data doręczenia dokumentów do adresata. Aplikacje, które wpłyną po terminie lub w inny sposób, nie określony w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

 

p.o. Dyrektor OCE
mgr Bartłomiej Piechaczek

DOCXOgłoszenie o naborze - specjalista ds. promocji i informacji.docx (89,42KB)
DOCXInfomracja o wynikach weryfikacji - Specjalista ds. promocji i informacji.docx (85,91KB)