Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

51/ZP/Usp/RZPWE/9.1.1/2017 sieci współpracy

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji opiekunów merytorycznych sieci współpracy i samokształcenia
 w ramach projektu „Odkrywcy Sekretów Nauki – wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych województwa opolskiego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

DOCXogloszenie-o-zamowieniu-sieci.docx (276,13KB)
DOCXZałącznik nr 1 do ogłoszenia SOPZ.docx (251,07KB)
PDFZałącznik nr 1 do umowy - Dokumenty rekrutacyjne (3).pdf (796,90KB)
DOCXZałącznik nr 2 do ogłoszenia -Formularz ofertowy.docx (251,24KB)
XLSXZałącznik nr 2 do umowy - Wykaz szkół.xlsx (14,98KB)
DOCXZałącznik nr 3 do ogłoszenia - wzór umowy.docx (262,62KB)
DOCXzawiadomienie o udzieleniu zamówienia.docx (205,68KB)