Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

59/ZP/RZPWE/2017 przetarg nieograniczony

59/ZP/RZPWE/2017

przetarg nieograniczony

o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień  publicznych  (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późń. zm.) na:

dostawę materiałów biurowych, materiałów plastycznych, gier planszowych, na potrzeby Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w podziale na 5 części:

część 1: materiały biurowe w ramach projektu „Odkrywcy Sekretów Nauki - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych województwa opolskiego“ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

część 2: materiały biurowe na potrzeby Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji

część 3: materiały biurowe na potrzeby Programu Niwki 2017 finansowanego ze środków Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec oraz Samorządów Województwa Opolskiego i Śląskiego

część 4: materiały plastyczne w ramach projektu „Odkrywcy Sekretów Nauki - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych województwa opolskiego“ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

część 5: gra planszowa w ramach projektu: „Odkrywcy Sekretów Nauki - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych województwa opolskiego“ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

DOCXOgłoszenie nr 611271 o zamówieniu.docx (31,17KB)
PDFOgłoszenie nr 611271 o zamówieniu.pdf (555,39KB)
DOCXsiwz-z-zalacznikami.docx (210,59KB)
zmiana SIWZ

DOCXodpowiedź na pytania.docx (91,42KB)
DOCXZMIANA SIWZ.docx (111,27KB)
DOCXinformacja z otwarcia ofert.docx (71,44KB)
DOCXwybór oferty.docx (73,59KB)