Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

61/ZP/Usp/RZPWE/9.1.1/2017 kursy neurodydaktyka

61/ZP/Usp/RZPWE/9.1.1/2017

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji trenera prowadzącego kursy „Kursy neurodydaktyka” pod nazwą: „Stosowanie metod aktywizujących z elementami neuronauk” w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

„Odkrywcy Sekretów Nauki - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych województwa opolskiego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX - Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1 - Rozwój edukacji, Poddziałanie 9.1.1 - Wsparcie kształcenia ogólnego.

DOCXogloszenie-o-zamowieniu NEURO.docx (245,28KB)
DOCzalacznik-nr-3-umowa.doc (428,50KB)
DOCXzałącznik nr 1- uogólniony program kursu.docx (205,47KB)
DOCXzałącznik nr 2-formularz ofertowy.docx (220,91KB)
DOCXZawiadomienie o udzieleniu zamówienia.docx (212,10KB)