Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

62/ZP/Usp/RZPWE/9.1.1/2017 liderzy szkolni

62/ZP/Usp/RZPWE/9.1.1/2017

zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji szkolnego lidera realizującego wsparcie merytoryczne zajęć wyrównawczych (pozalekcyjnych) w szkołach. Usługa realizowana jest w ramach projektu pod nazwą „Odkrywcy Sekretów Nauki – wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych województwa opolskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 9.1.1.

DOCXOgloszenie o zamowieniu.docx (230,81KB)
DOCXZal_1 do ogłoszenia OPZ.docx (232,46KB)
DOCXZal_2 do ogłoszenia formularz ofertowy.docx (219,09KB)
DOCXZal_3 do ogłoszenia wzór umowy.docx (228,49KB)
DOCXZał_1 do OPZ i umowy- harmonogram pracy.docx (202,63KB)
DOCXZał_2 do OPZ protokol_koncowy_z_wykazem_zrealizowanych_godzin.docx (203,05KB)
DOCXZał_2 do umowy- harmonogram planowanych zajęć.docx (205,94KB)
DOCXZał_3 do OPZ raport lidera.docx (202,01KB)
DOCXzmiana ogloszenia o zamowieniu.docx (212,56KB)

DOCXInformacja o udzieleniu zam. 62 ZP ODKRYWCY SEKRETÓW NAUKI.docx (216,81KB)