Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2018 Postępowania do 30.000 €

 • 81/ZPPU/RZPWE/2018 usługi pocztowe i kurierskie

  Opole, dnia  28.12.2018 r.

    Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych oraz kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek.

 • 80/ZPPU/RZPWE/2018 dostawa paliw

  Opole, dnia 27.12.2018 r.

   

  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna, bezgotówkowa dostawa paliw ciekłych do samochodów osobowych na potrzeby Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji

 • 78/ZPPU/RZPWE/2018 prenumerata

  Opole, dnia 21.12.2018 r.

  Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż na rzecz Zamawiającego i dostawa bezpośrednio do siedziby Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej przy ul. Kościuszki 14 w Opolu, zgodnie z załącznikiem nr 1, prasy i czasopism w formie prenumeraty regularnie i sukcesywnie w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019r. Wykaz zamawianych tytułów stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania – Formularz rzeczowo - cenowy

 • 77/ZPPU/RZPWE/2018 sprzęt komputerowy

  Opole, 19.12.2018r.

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w podziale na 2 części:

  Część 1: dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Bawimy się wspólnie w konstruowanie, kodowanie i programowanie” finansowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Marszałka Województwa Opolskiego

  Część 2: dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji

   

 • 74/ZPPU/RZPWE/2018 sprzęt komputerowy

  Opole, 12.12.2018r.

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w podziale na 2 części:

  Część 1: dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Opolszczyzna – Multikulti” finansowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Marszałka Województwa Opolskiego

  Część 2: dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Bawimy się wspólnie w konstruowanie, kodowanie i programowanie” finansowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Marszałka Województwa Opolskiego

 • 73/ZPPU/RZPWE/2018 urządzenie do okładania książek

  Opole, dnia 11.12.2018 r.

  Przedmiotem zamówienia jest urządzenie do okładania książek na potrzeby Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji.

 • 72/ZPPU/RZPWE/2018 klocki edukacyjne

  Opole, 10.12.2018r.

  Przedmiotem zamówienia jest: dostawa zestawów klocków edukacyjnych na potrzeby Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w ramach projektu „Bawimy się wspólnie w konstruowanie, kodowanie i programowanie”  finansowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Marszałka Województwa Opolskiego

 • 71/ZPPU/RZPWE/9.2.1/2018 wyposażenie pracowni weterynaryjnej

  Opole, 10.12.2018r.

  Przedmiotem zamówienia jest: dostawę wyposażenia do pracowni weterynaryjnej na potrzeby Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w ramach projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” współfinansowanego ze środków

 • 70/ZPPU/RZPWE/2018 materiały promocyjne

  Opole, 10.12.2018r.                  

  Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie materiałów promocyjnych na potrzeby Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji

 • 68/ZPPU/RZPWE/9.1.1/2018

  Opole, dnia 23.11.2018 r

     Przedmiotem zamówienia jest wynajem sal szkoleniowych/warsztatowych/ćwiczeniowych – na 40-to godzinne warsztaty/kursy, w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Odkrywcy Sekretów Nauki - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych województwa opolskiego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa XI - Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1 - Rozwój edukacji, Poddziałanie 9.1.1 - Wsparcie kształcenia ogólnego .