Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2018 Postępowania powyżej 30.000 €

 • 88/ZP/RZPWE/9.2.1/2018 przetarg nieograniczony

  Opole, 31.12.2018r.

  Przedmiotem zamówienia są usługi transportu osobowego uczniów wraz z opiekunami ze szkół z terenu województwa opolskiego na zajęcia w Laboratorium branżowym znajdującym się Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w ramach Projektu 9.2.1 „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”  współfinansowanego ze środków RPO WO 2014 – 2020

 • 87/ZP/Usp/RZPWE/9.2.1/2018 usługa społeczna

  Opole, 28.12.2018r.

  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu zajęć w ramach kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

 • 86/ZP/Usp/RZPWE/9.2.1/2018 usługa społeczna

  Opole, 28.12.2018r.

  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzenie zająć laboratoryjnych w Laboratorium branżowym Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu wraz z przygotowaniem i opracowaniem scenariuszy zajęć dla danej branży

 • 85/ZP/Usp/RZPWE/9.1.1/2018 usługa społeczna

  Opole, dnia 10.12.2018 r.

  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu zajęć warsztatowych dla uczniów w ramach edukacji teatralnej na potrzeby projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: Odkrywcy Sekretów Nauki - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych województwa opolskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX - Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1 - Rozwój edukacji, Poddziałanie 9.1.1 - Wsparcie kształcenia ogólnego.

 • 84/ZP/Usp/RZPWE/9.1.1/2018 usługa społeczna

  Opole, dnia 23.11.2018 r.

  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji asystenta trenera / trenera ewaluatora wspomagającego prowadzenie warsztatów z wykorzystaniem sprzętu ICT oraz narzędzi TIK, sprzętu laboratoryjnego, odczynników lub substancji chemicznych, urządzeń pomiarowych itp. Do zadań personelu wspomagającego będzie należała opieka i doradztwo pedagogiczne w procesie przekazywania wiedzy.

  Usługa realizowana jest w ramach projektu pod nazwą „Odkrywcy Sekretów Nauki – wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół województwa opolskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 9.1.1.

  Zadanie 1: wsparcie trenera podczas warsztatów „Formuła Sukcesu”- 18h/ grupa część 1.1(arch.1.77)- 1 grupa  

  Zadanie 2: wsparcie trenera podczas warsztatów „Kierunek Kariera” – 12h/ grupa część2.1 ( arch. 2.78): 1 grupa 

 • 83/ZP/Usp/RZPWE/9.1.1/2018 usługi społeczne

  Opole, dnia 21.11.2018 r.

  Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa w ramach projektu: „Odkrywcy Sekretów Nauki - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół województwa opolskiego“ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 9.1.1. na kursy prowadzone dla nauczycieli na terenie województwa opolskiego oraz przeznaczona dla dzieci szkół podstawowych -przygotowanie i dostarczenie posiłków do Opolskiego Teatru Lalki i Aktora, ul. Augustyna Kośnego 2a, 45-056 Opole.

 • 82/ZP/Usp/RZPWE/9.1.1/2018 usługa społeczna

      

     Przedmiotem zamówienia  jest usługa pełnienia funkcji nauczyciela prowadzącego zajęcia wyrównawcze (pozalekcyjne).

  Usługa realizowana jest w ramach projektów pod nazwą „Odkrywcy Sekretów Nauki – wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych województwa opolskiego”, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w poddziałanie 9.1.1.

   

 • 81/ZP/Usp/RZPWE/5.1/2018 usługa społeczna

      Przedmiotem zamówienia są usługi trenerskie polegające na:

                 Przeprowadzeniu w charakterze trenera 8 (słownie: ośmiu) warsztatów/szkoleń 6 godzinnych dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych w  zakresie zagrożonych siedlisk wodnych i gatunków rodzimych Opolszczyzny;

 • 80/ZP/RZPWE/9.2.1/2018 przetarg nieograniczony

  Opole, 09.11.2018r.

  Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa artykułów i sprzętu gospodarstwa domowego oraz projektora i ekranu projekcyjnego na potrzeby Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w ramach projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego

 • 79/ZP/RZPWE/2018 przetarg nieograniczony

  Opole, 02.11.2018r.

  Przedmiotem zamówienia jest: usługa polegającą na: Zaprojektowaniu, wykonaniu i uruchomieniu platformy edukacyjnej oraz Administrowaniu i moderowaniu przygotowaną platformą w okresie realizacji umowy w podziale na 2 części: część 1: zaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie i administrowanie oraz moderowanie platformą w ramach projektu:„Sztuczna Inteligencja II – programowanie w szkołach NYSKIEGO NUTS-3”, część 2: zaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie i administrowanie platformą w ramach projektu: „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”