Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

3/ZP/Usp/RZPWE/9.1.1/2018 usługa społeczna

3/ZP/Usp/RZPWE/9.1.1/2018

  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji nauczyciela prowadzącego zajęcia wyrównawcze (pozalekcyjne).
  2. Usługa realizowana jest w ramach projektów pod nazwą „Odkrywcy Sekretów Nauki – wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych województwa opolskiego”, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w poddziałanie 9.1.1.

DOCXOgloszenie o zamowieniu.docx (229,64KB)
DOCXzal_1 do ogłoszenia OPZ.docx (214,28KB)
DOCXzal_1a do ogłoszenia lista szkół.docx (43,25KB)
DOCXzal_2 do ogłoszenia formularz ofertowy.docx (217,31KB)
DOCXzal_3 do ogłoszenia o zamówieniu.docx (229,91KB)
DOCXzał_1 do umowy harmonogram pracy SP.docx (202,49KB)
DOCXzał_2 do umowy scenariusz zajęć wyrównawczych w szkole SP.docx (204,77KB)
DOCXzał_3 do umowy harmonogram planowanych zajęć wyrównawczych.docx (202,00KB)
DOCXzał_4 do umowy lista obecności na zajęciach wyrównawczych.docx (206,89KB)

DOCXInformacja o udzieleniu zam. 3 ZP 2018 ODKRYWCY SEKRETÓW NAUKI.docx (210,27KB)