Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dialog techniczny dotyczy organizacji przejazdów, noclegów, wyżywienia i ubezpieczenia uczniów realizujących dodatkowe staże i praktyki zawodowe w ramach projektu „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe Bliżej Rynku Pracy 2”

Opole, dnia 14 września 2016r.

INFORMACJA

O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO

Dialog techniczny dotyczy organizacji przejazdów, noclegów, wyżywienia
i ubezpieczenia uczniów realizujących dodatkowe staże i praktyki zawodowe
w ramach projektu „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe Bliżej Rynku Pracy 2” realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu

Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późń. zm.).

Celem dialogu technicznego jest pozyskanie przez RZPWE informacji, które mogą być wykorzystane przy przygotowywaniu opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji.

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole zaprasza do składania zgłoszeń do udziału w niniejszym w dialogu technicznym.

I. Przedmiot dialogu technicznego

Przedmiotem dialogu technicznego będzie organizacja przejazdów, noclegów, wyżywienia
i ubezpieczenia uczniów realizujących dodatkowe staże i praktyki zawodowe w ramach projektu „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe Bliżej Rynku Pracy 2” realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu

 • Informacje ogólne

Termin realizacji staży i praktyk zawodowych:

Do 31 lipca 2018r.

Szkoły biorące udział w realizacji praktyk/staży:

Przewidziane jest, że w praktykach zawodowych/stażach weźmie udział 500 uczniów z 20 zespołów szkół zawodowych z województwa opolskiego.

Lp.

Nazwa Szkoły, adres

Ilość uczniów

1.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu, ul. Oleska 7,  46-380 Dobrodzień

25

2.

Zespół Szkół Mechanicznych w Głubczycach, ul. Aleja Śląska 1,  48-100 Głubczyce

25

3.

Zespół Szkół Nr  1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Skarbowa 2,  47-200 Kędzierzyn-Koźle

25

4.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Mostowa 7,  47-223 Kędzierzyn-Koźle

25

5.

Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Bohaterów Westerplatte 1,  47-200 Kędzierzyn-Koźle

25

6.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Marii Skłodowskiej- Curie w Kluczborku, ul. Skłodowskiej Curie 13,  46-200 Kluczbork

25

7.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku, ul. Byczyńska 7,  46-200 Kluczbork

25

8.

Zespół Szkół Mechanicznych im Żołnierzy Września 1939r. w Namysłowie , ul. Pułaskiego 10,  46-100 Namysłów

25

9.

Zespół Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie, ul. Pułaskiego  3,  46-100 Namysłów

25

10.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie, ul. Orkana 6,  48-303 Nysa

25

11.

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. E. Godlewskiego w Nysie, ul. Rodziewiczówny 1,  48-303 Nysa

25

12.

Zespół Szkół Technicznych w Nysie, ul. Szopena 4,  48-300 Nysa

25

13.

Zespół Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy w Oleśnie, ul. Wielkie Przedmieście 41,  46-300 Olesno

25

14.

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego " Grota" w Opolu, ul. Kościuszki  43,  45-062 Opole

25

15.

Zespół Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu, ul. Kościuszki 39-41,  45-062 Opole

25

16.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Armii Wojska Polskiego w Praszce, ul. Sportowa 8,  46-320 Praszka

25

17.

Zespół Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku, ul. Piastowska  26,  48-200 Prudnik

25

18.

Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku, ul. Kościuszki  76,  48-200 Prudnik

25

19.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich, ul. Powstańców Śląskich 3,  47-100 Strzelce Opolskie

25

20.

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach, ul. Góry Św. Anny 21a,  47-330 Zdzieszowice

25

Czas trwania praktyki/stażu:

 • wymiar praktyk zawodowych/staży wynosi 150h przy czym obowiązuje 40 godzinny tydzień pracy (5 dni x 8 godzin dziennie);
 • praktyki zawodowe/staże będą się odbyć wsposób ciągły (4 tygodnie) lub częściach np. 2 razy po 2 tygodnie, a także dla wybranych zawodów w 10 kolejnych weekendów (sobota – niedziela)

II. Informacje szczegółowe

Praktyki na miejscu (bez noclegów)

 Transport

 • dojazd z/do miejsca zamieszkania do/od pracodawcy - miejsca praktyki/stażu:
  • zapewnienie na cały okres trwania praktyki/stażu biletów na środki transportu publicznego umożliwiający punktualny dojazd do miejsca praktyki/stażu i bezpieczny powrót do miejsca zamieszkania;
  • w przypadku braku odpowiedniego transportu publicznego podstawienie samochodu z ważnymi badaniami technicznymi wraz z kierowcą mającym stosowne uprawnienia do przewozu osób.

Wyżywienie

 • dostarczenie na przerwę śniadaniową lunch pakietu (2 kanapek, wody mineralnej/soku
  o objętości 500 ml, 2 owoców np.: jabłko, banan, mandarynka, gruszka, batonik);
 • zapewnienie obiadu w restauracji/jadłodajni/barze (nie później niż 30 minut od zakończenia praktyki/stażu lub dostarczenie zestawu obiadowego na zakończenie dnia roboczego do miejsca praktyki/stażu.

Obiad (zestaw obiadowy) ma się składać z zupy, z drugiego dania w tym mięsa wraz
z zestawem surówek, oraz napoju o objętości 500 ml).

Zestaw obiadowy powinien być przygotowywany zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia,normami i zaleceniami prawidłowego żywienia określonymi przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie. Musi być zróżnicowany, sporządzany
z pełnowartościowych produktów z uwzględnieniem sezonowości ich występowania, pokrywać co najmniej połowę dziennego zapotrzebowania kalorycznego dla osoby dorosłej tj. zapewnić nie mniej niż 1.200 kcal.

Ubezpieczenie

 • zapewnienie ubezpieczenia NNW na czas przejazdów i odbywania praktyki/stażu dla każdego uczestnika.
 • ubezpieczenie musi obejmować ochroną co najmniej koszty leczenia oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków na kwotę minimum 15.000,00 zł na każdego uczestnika;

Praktyki wyjazdowe (z noclegami)

 Transport

 • dojazd z/do miejsca zamieszkania do/od miejsca noclegu :

 zapewnienie przewozu sprawnym autokarem/busami wyposażonymi w klimatyzację, posiadającymi ważne badania techniczne oraz ubezpieczenie niezbędne do przewozu osób na terenie kraju,

 • dojazd z/do miejsca noclegów do/od pracodawcy - miejsca praktyki/stażu :

zapewnienie na cały okres trwania praktyki/stażu biletów na środki transportu publicznego umożliwiający punktualny dojazd do miejsca praktyki/stażu i bezpieczny powrót do miejsca noclegów;w przypadku braku odpowiedniego transportu publicznego podstawienie samochodu z ważnymi badaniami technicznymi wraz z kierowcą mającym stosowne uprawnienia do przewozu osób.

Noclegi

 • zapewnienia uczestnikom zakwaterowania na czas praktyk w miejscu ich odbywania w odległości nie większej niż 10 km od miejsca odbywania praktyki. Zakwaterowanie powinno być w hotelu dwugwiazdkowym lub porównywalnym jemu standardzie pensjonacie oraz motelu. Pokoje, w których zakwaterowani będą uczestnicy praktyk/staży winny być maksymalnie 4-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym (łazienka, toaleta, ciepła woda) TV w pokoju, bezpłatny bezprzewodowy dostęp do internetu oraz winny znajdować się w obiekcie spełniającym wymogi dotyczące bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, warunków higieniczno-sanitarnych oraz ochrony środowiska określone przepisami o ochronie przeciwpożarowej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i ochronie środowiska.

Wyżywienie

 • zapewnienie całodziennego wyżywienia- śniadania, lunch pakietu, dwudaniowego obiadu oraz kolacji;
 • śniadanie w miejscu noclegu w formie bufetu;
 • lunch pakiet: 2 kanapki, 2 owoce (np.: jabłko, banan, mandarynka, gruszka), batonik, butelka wody mineralnej/soku o objętości 500 ml – przekazany praktykantowi/stażyście przy śniadaniu;
 • obiad (nie później niż 30 minut od zakończenia praktyki/stażu lub dostarczenie zestawu obiadowego na zakończenie dnia roboczego do miejsca praktyki/stażu) ma się składać z gorących 2 dań:zupy oraz z drugiego dania w tym mięsa wraz z zestawem surówek i napoju o objętości 500 ml);
 • kolacja w miejscu noclegu w formie bufetu z 1 gorącym daniem mięsnym;
 • posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia,normami i zaleceniami prawidłowego żywienia określonymi przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie. Muszą być zróżnicowane, sporządzane z pełnowartościowych produktów z uwzględnieniem sezonowości ich występowania, pokrywać dzienne zapotrzebowanie kaloryczne dla osoby dorosłej.

Ubezpieczenie

 • zapewnienie ubezpieczenia NNW na czas przejazdów i odbywania praktyki/stażu dla każdego uczestnika.
 • ubezpieczenie musi obejmować ochroną co najmniej koszty leczenia oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków na kwotę minimum 15.000,00 zł na każdego uczestnika;

II. Termin i miejsce prowadzenia dialogu technicznego

 1. Pożądany termin przeprowadzenia dialogu technicznego - do dnia 04.10.2016r. Termin prowadzenia dialogu technicznego może ulec wydłużeniu w przypadku nieosiągnięcia celów określonych w przedmiocie dialogu technicznego. O fakcie przedłużenia terminu zostaną powiadomione podmioty uczestniczące w dialogu technicznym.
 2. Miejsce i termin prowadzenia dialogu technicznego będzie każdorazowo uzgadniane z poszczególnymi podmiotami, które będą uczestniczyć w dialogu technicznym.
 3. Dialog techniczny będzie prowadzony w formie spotkań (z każdym podmiotem lub grupą podmiotów) lub wymiany korespondencji elektronicznie, faksem lub pisemnie. Miejsce prowadzenia dialogu technicznego Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole.

III. Warunki i zasady udziału w dialogu technicznym.

 1. Uruchomienie procedury dialogu technicznego następuje w terminie publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej adres http://bip.rcre.opolskie.pl/1/strona_glowna_bip.html
 2. Dialog techniczny prowadzony będzie z podmiotami wybranymi przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu.
 3. Zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym należy złożyć w formie pisemnej na adres lub w formie elektronicznej na adres: w języku polskim w nieprzekraczalnym terminie do godziny 09.00 w dniu 22.09.2016r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszej Informacji.
 4. Za udział w dialogu technicznym uczestniczące podmioty nie otrzymują wynagrodzenia oraz nie otrzymują zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem i udziałem w dialogu technicznym.
 5. Dialog techniczny będzie prowadzony w języku polskim. Do dokumentów przedstawianych w innych językach powinno być załączone tłumaczenie na język polski podpisane przez podmiot uczestniczący w dialogu technicznym.
 6. Prowadzony dialog ma charakter jawny. RZPWE nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. 2003, Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), jeżeli podmiot uczestniczący w Dialogu, nie później niż przed przekazaniem informacji zastrzegł, że przekazywane konkretne informacje nie mogą być udostępniane innym podmiotom.
 7. Poprzez udział w dialogu technicznym podmioty uczestniczące udzielają bezwarunkowej zgody na wykorzystanie informacji oraz utworów stanowiących przedmiot praw autorskich, przekazywanych w trakcie niniejszego dialogu technicznego na potrzeby RZPWE związane z przeprowadzeniem zamówienia publicznego.
 8. Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
 9. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące procedury dialogu technicznego należy kierować na adres e-mail: Pracownikami RZPWE upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z podmiotami uczestniczącymi w dialogu technicznym są: Robert Kornel – specjalista ds. realizacji ds. praktyk i staży w projekcie „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe Bliżej Rynku Pracy 2” - tel. 774047568 Informacje i wyjaśnienia można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 ÷ 12.00.
 10. Dialog techniczny będzie prowadzony przez osoby wskazane przez Dyrektora RZPWE
 11. Zakończeniu Dialogu technicznego RZPWE poinformuje wszystkie podmioty uczestniczące w Dialogu.

                            Dyrektor

                                         Lesław Tomczak

 


 

Wzór zgłoszenia

o dopuszczenie do dialogu technicznego

 

Działając w imieniu poniżej wskazanego podmiotu niniejszym zgłaszam chęć udziału
w dialogu technicznym dotyczycącym organizacji przejazdów, noclegów, wyżywienia i ubezpieczenia uczniów realizujących dodatkowe staże i praktyki zawodowe w ramach projektu „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe Bliżej Rynku Pracy 2” realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu

 

Dane podmiotu:

nazwa /imię i nazwisko

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………… . . . . . . . . . . .

Siedziba i adres

ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . ….. . . .. . . . . . kod . . . . . . . . . . miejscowość . . . . . ………… . . .

tel.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Oświadczam, że udzielam bezwarunkowej zgody na wykorzystanie informacji oraz utworów stanowiących przedmiot praw autorskich, przekazywanych w trakcie niniejszego dialogu technicznego na potrzeby RZPWE związane z przeprowadzeniem zamówienia publicznego.

 

..............................                                                                 ...............................................

 Miejscowość, data                                                                                                Podpis osoby upoważnionej

DOCXdialog techniczny staże 14-09-2016.docx (409,96KB)