Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

10/ZP/Usp/RZPWE/3.2/2018 usługa społeczna

10/ZP/Usp/RZPWE/3.2/2018

Postępowanie unieważnione

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji trenera prowadzącego szkolenia rozwijające kompetencje z zakresu programowania i nauczania programowania dla co najmniej 200 nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej na potrzeby realizacji projektu "Sztuczna Inteligencja I - programowanie w szkołach Opolskiego NUTS-3" realizowanego przez Województwo Opolskie/Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z Działania nr 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".

Usługa realizowana jest w ramach projektu pod nazwą „Sztuczna Inteligencja I - programowanie w szkołach Opolskiego NUTS-3”.

DOCXogłoszenie o zamówieniu trenerzy 3.2.docx (111,53KB)
DOCXzal_1 do ogłoszenia SOPZ - trenerzy 3.2.docx (108,00KB)
XLSXzal_1a do ogłoszenia o zamówieniu lista szkół.xlsx (16,56KB)
DOCXzal_2 do ogłoszenia formularz ofertowy.docx (101,42KB)
DOCXzal_3 do ogłoszenie o zamówieniu wzór umowy.docx (114,73KB)

DOCXNOWY zal_2 do ogłoszenia formularz ofertowy.docx (100,75KB)
DOCXzmiana ogłoszenia o zamówieniu.docx (110,73KB)

DOCXunieważnienie postępowania.docx (98,66KB)