Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

26/ZP/Usp/RZPWE/9.2.2/2018 usługa społeczna

26/ZP/Usp/RZPWE/9.2.2/2018

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji wyjazdu dla uczniów i nauczycieli na targi branżowe: „ITM Polska”, „Modernlog”, „3D Solutions”, „Focast”, „Subcontracting”, połączony z wizytą studyjną w okolicach Poznania wraz ze zwiedzaniem Muzeum Rogalowego i Starego Rynku w Poznaniu w ramach projektu pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1” współrealizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020 Oś Priorytetowa IX Wysoka Jakość Edukacji, Działanie 9.2 Rozwój Kształcenia Zawodowego, Poddziałanie 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

DOCXogłoszenie o zamówieniu-wyjazd na targi 9.2.2.docx (1,90MB)
DOCXzal_1 do ogłoszenia o zamówieniu -SOPZ.docx (1,89MB)
DOCXzal_2 do ogłoszenia o zamówieniu - formularz ofertowy.docx (1,89MB)
DOCXzal_3 do ogłoszenia o zamóieniu - wzór umowy.docx (1,89MB)

DOCXInformacja o udzieleniu zamówienia post. 26.docx (207,91KB)