Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

30/ZP/Usp/RZPWE/9.1.1/2018 usługa społeczna

30/ZP/Usp/RZPWE/9.1.1/2018

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji asystenta trenera / trenera ewaluatora wspomagającego prowadzenie warsztatów z wykorzystaniem sprzętu ICT oraz narzędzi TIK, sprzętu laboratoryjnego, odczynników lub substancji chemicznych, urządzeń pomiarowych itp. Do zadań personelu wspomagającego będzie należała opieka i doradztwo pedagogiczne w procesie przekazywania wiedzy.

Usługa realizowana jest w ramach projektu pod nazwą „Odkrywcy Sekretów Nauki – wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół województwa opolskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 9.1.1.

DOCXOgloszenie o zamowieniu.docx (233,67KB)
DOCXzal_1 do ogłoszenia o zamówieniu - SOPZ.docx (213,56KB)
DOCXzal_1a-do-ogloszenia-o-zamowieniu-lista-szkol.docx (220,56KB)
DOCXzal_2 do ogłoszenia o zamówieniu - formularz ofertowy.docx (217,57KB)
DOCXzal_3 do ogłoszenia o zamówieniu- wzór umowy.docx (226,28KB)
DOCXunieważnienie.docx (213,13KB)