Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

35/ZP/Usp/RZPWE/9.2.2/2018 usługa społeczna

35/ZP/Usp/RZPWE/9.2.2/2018

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu dwóch kursów pedagogicznych dla 20 instruktorów praktycznej nauki zawodu (2 grupy po 10 osób) w ramach projektu pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1” współrealizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020 Oś Priorytetowa IX Wysoka Jakość Edukacji, Działanie 9.2 Rozwój Kształcenia Zawodowego, Poddziałanie 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

DOCXOgłoszenie o zamówieniu-kurs praktycznej nauki zawodu 9.2.2-powtórzone.docx (71,76KB)
DOCXzal_1 do ogłoszenia o zamóieniu - SOPZ kurs.docx (62,75KB)
DOCXzal_2 do ogłoszenia o zamówieniu - formularz ofertowy.docx (57,89KB)
DOCXzal_3 do ogłoszenia o zamówieniu - wzór umowy.docx (67,56KB)
DOCXunieważnienie.docx (60,80KB)