Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

38/ZP/RZPWE/5.1/2018 przetarg nieograniczony

38/ZP/RZPWE/5.1/2018

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na potrzeby Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji polegające na:

część 1: przebudowie budynku RZPWE przy ul. Dubois w Opolu - adaptacji poddasza na zaplecze szkoleniowe

część 2: przebudowie ośrodka szkoleniowego w Niwkach - remoncie węzła żywieniowego w celu utworzenia pracowni w ramach realizacji projektu Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny z lotu ptaka” oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1a (dokumentacja część 1) i 1b (dokumentacji część 2) do SIWZ.

Roboty budowlane w ramach obu części mają być prowadzone w budynkach, w których: część 1: na niższych kondygnacjach odbywają się zajęcia edukacyjne z grupami dzieci, część 2: w budynku, w którym odbywać się będą zajęcia edukacyjne z osobami dorosłymi. Należy zatem zabezpieczyć miejsce wykonywania robót budowlanych przy uwzględnieniu powyższych zapisów

DOCXOgłoszenie nr 557213 o zamówieniu.docx (33,13KB)
PDFOgłoszenie nr 557213 o zamówieniu.pdf (558,97KB)
DOCXSIWZ z załącznikami 2-8.docx (307,75KB)
ZIPzal_1b-czesc-2-niwki.zip (3,04MB)
ZIPzał. 1a Dubois budowlane.zip (23,42MB)

DOCXunieważnienie postępowania.docx (241,72KB)