Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

50/ZP/Usp/RZPWE/9.2.2/2018 usługa społeczna

50/ZP/Usp/RZPWE/9.2.2/2018

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa podczas trwania kursu dla instruktorów praktycznej nauki zawodu w ramach projektu pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1” współrealizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 Liczba - 2020 Oś Priorytetowa IX Wysoka Jakość Edukacji, Działanie 9.2 Rozwój Kształcenia Zawodowego, Poddziałanie 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

DOCXogłoszenie o zamówieniu-catering 9.2.2.docx (1,90MB)
DOCXzal_1 do ogłoszenia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.docx (1,89MB)
DOCXzal_2 do ogłosenia - formularz ofertowy.docx (206,19KB)
DOCXzal_3 do ogłoszenia- wzór umowy.docx (215,29KB)

DOCXzmiana ogłoszenia o zamówieniu-catering 9.2.2.docx (1,89MB)

DOCInformacja o udzieleniu zamówienia 50 ZP Usp 9.2.2 2018.doc (55,04KB)