Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

70/ZP/RZPWE/2018 przetarg nieogranicznoy

70/ZP/RZPWE/2018

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w podziale na 3 części:

Część 1:dostawa tabletów współfinansowanego w ramach projektu „Sztuczna inteligencja II – programowanie w szkołach NYSKIEGO NUTS – 3”;

Część 2: dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Opolszczyzna – Multikulti” finansowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Marszałka Województwa Opolskiego;

Część 3: dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Bawimy się wspólnie w konstruowanie, kodowanie i programowanie” finansowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Marszałka Województwa Opolskiego

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Identyfikator postępowania feacff05-884c-4c42-b1e9-76b510d33e96 w miniprotalu na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/

ZIPespd-request.zip (87,37KB)
PDFogłoszenie o zamówieniu 2018-OJS208-474363-pl (1).pdf (174,67KB)
DOCXSIWZ z załącznikami.docx (297,97KB)
DOCXodpowiedzi na pytania.docx (101,66KB)
PDFwysłane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (76,01KB)
DOCXzmiana siwz-z-zalacznikami.docx (184,59KB)
PDF2018-OJS228-521587-pl (1)opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (74,23KB)
DOCXinformacja z otwarcia ofert.docx (81,74KB)
DOCXunieważnienie cz.2 i cz.3.docx (99,12KB)
DOCXwybór oferty.docx (80,26KB)