Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Klauzula informacyjna dla pracowników OCE

Administratorem danych osobowych jest Opolskie Centrum Edukacji z siedzibą w Opolu przy ulicy Głogowskiej 27.
Z inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować przez Sekretariat OCE oraz pod adresem email: iod@oce.opolskie.pl.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz dokonywania rozliczeń podatkowych i ubezpieczeniowych.

Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy (RODO artykuł 6, punkt1, pp.b).

Podanie danych jest warunkiem zawarcia i realizowania umowy. Brak podania danych skutkuje brakiem możliwości nawiązania relacji pracowniczej.

 

Pani/Pana dane mogą być udostępniane urzędom (Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy Fundusz Zdrowia, itp.) oraz do innych podmiotów realizujących zadania na rzecz OCE, w zakresie obsługi finansowo-księgowej i ubezpieczeniowej.

Pani/Pana dane mogą być przekazane podmiotom w celu realizacji szkolenia, bądź innym wydarzeniu o charakterze szkoleniowym.

Pani/Pana dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 50 lat od ustania zatrudnienia.

Przysługuje Pani/Panu prawa dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uważa Pani/Pan, że dane przetwarzane są w sposób naruszający prawo.

 

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane przy pomocy systemów do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.