Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2019 Postępowania do 30.000 €

 • 66/ZPPU/RZPWE/2019 sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek i faksów

  Ople, dnia 20.12.2019 r.

  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek i faksów dla Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji

 • 64/ZPPU/RZPWE/2019 sukcesywna dostawa paliw

  Opole, dnia 12.12.2019 r.

  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna, bezgotówkowa dostawa paliw ciekłych do samochodów osobowych na potrzeby Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu.

 • 60/ZPPU/RZPWE/2019 usługi pocztowe i kurierskie

  Opole, dnia 04.12.2019 r.

  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych oraz kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek. dla

  Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji na 2020 r.

   

 • 63/ZPPU/RZPWE/5.1/2019 dostawa sprzętu fotograficznego

  Opole, dnia 29.11.2019 r.

  Przedmiotem zamówienia jest: dostawa sprzętu fotograficznego na potrzeby projektu „Prowadzenie działań edukacyjno- informacyjnych pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO”  oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej”. RPOP.05.01.00-16-0005/18-00  realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu.               

 • 62/ZPPU/RZPWE/2019 Prenumerata prasy i czasopism

  Opole ,dnia 29.11.2019 r                                                                                                                                                                                                                 Przedmiotem zamówienia jest prenumerata prasy i czasopism dla Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji na 2020r.

 • 61/ZPPU/RZPWE/9.1.3/2019 Dostawa nasion, ziemi, skrzynek i narzędzi ogrodniczych

  Opole, dnia 29.11.2019 r.

  Przedmiotem zamówienia jest: dostawa nasion, ziemi, skrzynek i narzędzi ogrodniczych w ramach projektu „Dwujęzyczna Opolszczyzna – program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli poza Aglomeracją Opolską” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Priorytet IX: Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej.

 • 59/ZPPU/RZPWE/5.1/2019 Materiały biurowe

  Opole, dnia 27.11.2019 r.

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych w podziale na 2 części, na potrzeby projektu „Prowadzenie działań edukacyjno- informacyjnych pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO” oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej”. RPOP.05.01.00-16-0005/18-00  realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu.

  Część 1. Dostawa materiałów biurowych  na potrzeby kampanii do  projektu „Prowadzenie działań edukacyjno- informacyjnych pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO”.

  Część 2. Dostawa materiałów biurowych na szkolenia dla nauczycieli do projektu „Prowadzenie działań edukacyjno- informacyjnych pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO”.

 • 57/ZPPU/RZPWE/2019 materiały biurowe Program Niwki

  Opole, dnia 14.11.2019 r.

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych dla Programu Niwki 2019

   

 • 55/ZPPU/RZPWE/3.2/2019 Wynajem sal

  Opole, dnia 05.11.2019 r.                                                                                                                                                                                                        

  Przedmiotem zamówienia jest wynajem sal szkoleniowych/warsztatowych/ćwiczeniowych – na 40-to godzinne szkolenia, w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Sztuczna Inteligencja II – programowanie w szkołach Nyskiego NUTS-3”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.  

 • 54/ZPPU/RZPWE/5.1/2019 Stworzenie, zarządzanie i administrowanie stroną projektu

  Opole, dnia 29.10.2019 r.

  Przedmiotem zamówienia jest stworzenie, zarządzanie i administrowanie stroną projektu pn.: Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO” oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej,  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.