Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2019 Postępowania powyżej 30.000 €

 • 45/ZP/RZPWE/2019 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych

  Opole, dnia 30.12.2019 r.

  Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w podziale na 4 części:

  Część 1 Mięso i wędliny

  Część 2 Pieczywo i wyroby cukiernicze

  Część 3 Warzywa i owoce

  Część 4 Ogólnospożywcze

   

 • 44/ZP/Usp/RZPWE/9.2.1/2019 targi branżowe w Czechach i Niemczech

  Opole dnia, 20.12.2019 r.

  Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji wyjazdu dla uczniów i nauczycieli na targi branżowe w Czechach i Niemczech w ramach projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu.

   

 • 43/ZP/Usp/RZPWE/9.1.3/2019 Pełnienie funkcji koordynatora

  Opole, dnia 17.12.2019 r.

  Przedmiotem zamówienia jest Usługa polegająca na pełnieniu funkcji:

  1. Koordynatora wojewódzkiego (1 koordynator) do wdrażania projektów edukacyjnych z uwzględnieniem programu powszechnej dwujęzyczności w 39 OWP (Ośrodek Wychowania Przedszkolnego dalej. OWP) województwa opolskiego
  2. Koordynatorów gminnych (14 koordynatorów) do wdrażania projektów edukacyjnych z uwzględnieniem programu powszechnej dwujęzyczności w 39 OWP z województwa opolskiego (39 OWP podzielone zostaną pomiędzy 14 koordynatorów – zgodnie z załącznikiem „Podział koordynatorów”)

  na potrzeby realizacji projektu "Dwujęzyczna Opolszczyzna – program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli poza Aglomeracją Opolską" realizowanego przez w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Priorytet IX: Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej.

 • 40/ZP/RZPWE/5.1/2019 zaprojektuj i wybuduj NIWKI

  Opole, dnia 05.12.2019

  Zadanie inwestycyjne obejmujące zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn. " Ścieżka Edukacyjna przy obiekcie - Ośrodek Szkoleniowy Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Niwkach."

 • 42/ZP/RZPWE/5.1/2019 dostawa zestawów

  27.11.2019 r.

  Dostawa zestawów eksperymentalnych/dydaktycznych  w podziale na 5 części, na potrzeby projektu „Prowadzenie działań edukacyjno- informacyjnych pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO” oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej”. RPOP.05.01.00-16-0005/18-00  realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu.

 • 41/ZP/Usp/RZPWE/3.2/2019 usługa społeczna

  Opole, dnia 26.11.2019 r.

  Przedmiotem zamówienia jest usługa doradcza oraz mentoring, wsparcie i doradztwo dla uczestników oraz trenerów na potrzeby realizacji projektu "Sztuczna Inteligencja II - programowanie w szkołach Nyskich NUTS-3" realizowanego przez Województwo Opolskie/Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z Działania nr 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".

 • 39/ZP/Usp/RZPWE/9.2.1/2019 usługa społeczna

  Opole, dnia 12.11.2019 r.

  Przedmiotem zamówienia jest Usługa polegająca na opracowaniu scenariuszy, przygotowaniu i przeprowadzeniu zajęć przez trenerów/ekspertów na potrzeby projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji, działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego, poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

 • 38/ZP/RZPWE/2019 elewacja NIWKI

  Opole, dnia 30.10.2019 r.

  Roboty budowlane polegające na malowaniu i dociepleniu elewacji budynku Ośrodka Szkoleniowego położonego w Niwkach przy ul. Wiejskiej 17.

 • 36/ZP/RZPWE/5.1/2019 transport

  Opole, dnia 22.10.2019 r. 

  Usługa  organizacji nieregularnego transportu osobowego uczniów wraz z opiekunami ze szkół z terenu województwa opolskiego, będących uczestnikami projektu: „Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO” oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej”.

   

 • 37/ZP/Usp/RZPWE/5.1/2019 Organizacja 2 seminariów wyjazdowych i 2 wizyt edukacyjnych zagranicznych

  Opole, dnia 21.10.2019 r.

  Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji dwóch seminariów wyjazdowych oraz dwóch zagranicznych wizyt edukacyjnych  na potrzeby Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w ramach realizowanego projektu: Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO” oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej,  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.