Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

7/ZPPU/RZPWE/9.2.1/2016 prelegent

7/ZPPU/RZPWE/9.2.1/2016                                                                                                      Opole, 28.10.2016 r.

 

Zapytanie ofertowe

dotyczy zamówienia na usługę przygotowania i wygłoszenia prelekcji na warsztatach oraz przeprowadzenia konsultacji przez Panią Agnieszkę Łabno

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na przygotowanie i wygłoszenie autorskiej, eksperckiej prelekcji na Konferencji przez Panią Agnieszkę Łabno - Prezesa Zarządu Stowarzyszenia na rzecz rozwoju "SYNERGIA".

 • ZAMAWIAJĄCY

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole,
tel.:+48774579895, fax: +48774552979

http://www.rcre.opolskie.pl kontakt@rcre.opolskie.pl

 • OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i wygłoszenie autorskiej, eksperckiej prelekcji pn. „Planowanie kariery zawodowej" na warsztatach oraz przeprowadzenia indywidualnych konsultacji dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach działalności Szkolnych Punktów Informacji i Kariery realizowanych w ramach Projektu pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Tezy wystąpienia:

1) Przedstawienie możliwości rozwoju młodych firm w Polsce.

2) Kreowanie wizerunku i budowanie marki firmy.

3) Planowanie rozwoju swojej kariery zawodowej przez uczniów i absolwentów szkół zawodowych.

4) Łączenie pasji i zainteresowań z wykonywanym zawodem.

 1. Wykonawca zobowiązuje się także do:
 1. Opracowania i przekazania każdemu z uczestników warsztatów materiałów szkoleniowych.
 2. Wykonania przez uczestników warsztatów na podstawie zdobytej wiedzy profesjonalnych CV i portfolio zawodowego. Opracowania przez uczestników warsztatów scenariusza przykładowych rozmów kwalifikacyjnych – odegranie przykładowych scenek rozmów kwalifikacyjnych przed audytorium.

Warsztaty odbywać się będą w dwudniowych zjazdach, w terminach:

1

01-02.12.2016

2

05-06.12.2016

3

16-17.01.2017

4

23-24.01.2017

5

13-14.03.2017

6

02-03.10.2017

7

09-10.10.2017

8

06-07.11.2017

9

13-14.11.2017

10

04-05.12.2017

w ośrodku szkoleniowym  w Niwkach k. Opola, ul. Wiejska 17, w godzinach:

Dzień 1 zjazdu: 15:00 – 19:00

Dzień 2 zjazdu: 9:00 – 13:00

Konsultacje indywidualne odbywać się będą dwa dni na terenie szkół w następujących terminach:

Lp.

Termin

Szkoła

1

09-10.01.2017

Zespół Szkoł Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939, ul. Pułaskiego 10, 46-100 Namysłów

2

11-12.01.2017

Zespół Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie, ul. Pułaskiego  3,  46-100 Namysłów

3

18-19.01. 2017

Zespół Szkół Technicznych w Nysie, ul. Szopena 4,  48-300 Nysa

4

25-26.01.2017

Zespół Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku, ul. Piastowska  26,  48-200 Prudnik

5

30-31.01.2017

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego " Grota" w Opolu, ul. Kościuszki  43,  45-062 Opole

6

02-03.02.2017

Zespół Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy w Oleśnie, ul. Wielkie Przedmieście 41,  46-300 Olesno

7

06-07.02.2017

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Armii Wojska Polskiego w Praszce, ul. Sportowa 8,  46-320 Praszka

8

08-09.02.2017

Zespół Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu, ul. Kościuszki 39-41,  45-062 Opole

9

20-21.03.2017

Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku, ul. Kościuszki  76,  48-200 Prudnik

10

22-23.03.2017

Zespół Szkół Mechanicznych w Głubczycach, ul. Aleja Śląska 1,  48-100 Głubczyce

11

08-09.11.2017

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. E. Godlewskiego w Nysie, ul. Rodziewiczówny 1,  48-303 Nysa

12

15-16.11.2017

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie, ul. Orkana 6,  48-303 Nysa

13

27-28.11.2017

Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Skarbowa 2,  47-200 Kędzierzyn-Koźle

14

06-07.12.2017

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach, ul. Góry Św. Anny 21a,  47-330 Zdzieszowice

15

11-12.12.2017

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Mostowa 7,  47-223 Kędzierzyn-Koźle

16

13-14.12.2017

Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Bohaterów Westerplatte 1,  47-200 Kędzierzyn-Koźle

17

09-10.01.2018

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Marii Skłodowskiej- Curie w Kluczborku, ul. Skłodowskiej Curie 13,  46-200 Kluczbork

18

11-12.01.2018

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku, ul. Byczyńska 7,  46-200 Kluczbork

19

05-06.02.2018

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu, ul. Oleska 7,  46-380 Dobrodzień

20

07-08.02.2018

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich, ul. Powstańców Śląskich 3,  47-100 Strzelce Opolskie

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
 • TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Miejsce świadczenia usługi:

Ośrodek szkoleniowy Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Niwkach k. Opola, ul. Wiejska 17,

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

1

01-02.12.2016

czwartek-piątek

2

05-06.12.2016

poniedziałek-wtorek

3

16-17.01.2017

poniedziałek-wtorek

4

23-24.01.2017

poniedziałek-wtorek

5

13-14.03.2017

poniedziałek-wtorek

6

02-03.10.2017

poniedziałek-wtorek

7

09-10.10.2017

poniedziałek-wtorek

8

06-07.11.2017

poniedziałek-wtorek

9

13-14.11.2017

poniedziałek-wtorek

10

04-05.12.2017

poniedziałek-wtorek

Konsultacje indywidualne odbywać się będą dwa dni na terenie szkół w następujących terminach:

Lp.

Termin

Szkoła

1

09-10.01.2017

ZSM Namysłów

2

11-12.01.2017

ZSR Namysłów

3

18-19.01. 2017

ZST Nysa

4

25-26.01.2017

ZSM Prudnik

5

30-31.01.2017

ZSE Opole

6

02-03.02.2017

ZSZ Olesno

7

06-07.02.2017

ZSP Praszka

8

08-09.02.2017

ZSEl Opole

9

20-21.03.2017

ZSR Prudnik

10

22-23.03.2017

ZSM Głubczyce

11

08-09.11.2017

ZSiPO Nysa

12

15-16.11.2017

CKZ Nysa

13

27-28.11.2017

ZS nr1 K-Koźle

14

06-07.12.2017

ZS Zdzieszowice

15

11-12.12.2017

ZSTiO K-Koźle

16

13-14.12.2017

ZSZŚ K-Koźle

17

09-10.01.2018

ZSP nr 1 Kluczbork

18

11-12.01.2018

ZSP nr 2 Kluczbork

19

05-06.02.2018

ZSP Dobrodzień

20

07-08.02.2018

CKZiU Strzelce Op.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna:

- być opatrzona pieczątką firmową lub posiadać podane imię i nazwisko Wykonawcy,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- być podpisana czytelnie przez wykonawcę,

- posiadać cenę ofertową brutto za całość zamówienia (liczbowo i słownie).

Ofertę należy sporządzić według następującej kalkulacji:

Ogółem cena oferty brutto ………………………………

(słownie:…………………………………………………………….)

w tym:

Warsztaty w ośrodku szkoleniowym  w Niwkach k. Opola

Lp.

Terminy realizacji usługi

Cena brutto zł

1

01-02.12.2016

 

2

05-06.12.2016

 

3

16-17.01.2017

 

4

23-24.01.2017

 

5

13-14.03.2017

 

6

02-03.10.2017

 

7

09-10.10.2017

 

8

06-07.11.2017

 

9

13-14.11.2017

 

10

04-05.12.2017

 

Ogółem cena oferty (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) wynosi brutto ………………………zł

(słownie: …………………………………………………………….)

 

Konsultacje indywidualne na terenie szkół

Lp.

Termin

Szkoła

Cena brutto zł

1

09-10.01.2017

ZSM Namysłów

 

2

11-12.01.2017

ZSR Namysłów

 

3

18-19.01. 2017

ZST Nysa

 

4

25-26.01.2017

ZSM Prudnik

 

5

30-31.01.2017

ZSE Opole

 

6

02-03.02.2017

ZSZ Olesno

 

7

06-07.02.2017

ZSP Praszka

 

8

08-09.02.2017

ZSEl Opole

 

9

20-21.03.2017

ZSR Prudnik

 

10

22-23.03.2017

ZSM Głubczyce

 

11

08-09.11.2017

ZSiPO Nysa

 

12

15-16.11.2017

CKZ Nysa

 

13

27-28.11.2017

ZS nr1 K-Koźle

 

14

06-07.12.2017

ZS Zdzieszowice

 

15

11-12.12.2017

ZSTiO K-Koźle

 

16

13-14.12.2017

ZSZŚ K-Koźle

 

17

09-10.01.2018

ZSP nr 1 Kluczbork

 

18

11-12.01.2018

ZSP nr 2 Kluczbork

 

19

05-06.02.2018

ZSP Dobrodzień

 

20

07-08.02.2018

CKZiU Strzelce Op.

 

 

Ogółem cena oferty wynosi brutto ………………………zł

Słownie………………………………………

 

Konsultacje indywidualne na terenie szkół

Lp.

Termin

Szkoła

Cena brutto zł

1

09-10.01.2017

ZSM Namysłów

 

2

11-12.01.2017

ZSR Namysłów

 

3

18-19.01. 2017

ZST Nysa

 

4

25-26.01.2017

ZSM Prudnik

 

5

30-31.01.2017

ZSE Opole

 

6

02-03.02.2017

ZSZ Olesno

 

7

06-07.02.2017

ZSP Praszka

 

8

08-09.02.2017

ZSEl Opole

 

9

20-21.03.2017

ZSR Prudnik

 

10

22-23.03.2017

ZSM Głubczyce

 

11

08-09.11.2017

ZSiPO Nysa

 

12

15-16.11.2017

CKZ Nysa

 

13

27-28.11.2017

ZS nr1 K-Koźle

 

14

06-07.12.2017

ZS Zdzieszowice

 

15

11-12.12.2017

ZSTiO K-Koźle

 

16

13-14.12.2017

ZSZŚ K-Koźle

 

17

09-10.01.2018

ZSP nr 1 Kluczbork

 

18

11-12.01.2018

ZSP nr 2 Kluczbork

 

19

05-06.02.2018

ZSP Dobrodzień

 

20

07-08.02.2018

CKZiU Strzelce Op.

 

 

Ogółem cena oferty wynosi brutto ………………………zł

 

Słownie………………………………………

 

 

Płatność za przedmiot zamówienia: częściowa raz w miesiącu za zrealizowane zajęcia. Na podstawie protokołu odbioru dzieła, w terminie maksymalnie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1 Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: bpater@rcre.opolskie.pl, lub pisemnie na adres Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole, pok. 1.23. do dnia 07.11.2016 r. do godziny 14:00.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie:

http://bip.rzpwe.opolskie.pl/31/11/postepowania-do-30-tys-euro.html

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena ofertowa - 100%.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w szczególności z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w przypadku, gdy cena oferowana brutto przekroczy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem:

http://bip.rzpwe.opolskie.pl/31/11/postepowania-do-30-tys-euro.html

Dodatkowo Wykonawcy, zostaną powiadomieni o tym fakcie przy pomocy poczty elektronicznej.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela kierownik projektu Adam Koj pod numerem telefonu
601 54 79 68 oraz adresem email: akoj@rcre.opolskie.pl.

                                                                             

Z poważaniem

Dyrektor

mgr Lesław Tomczak

DOCXZapytanie ofertowe prelegent_Planowanie kariery.docx (414,70KB)

DOCXwyniki.docx (400,21KB)