Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Księgowa/y

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE

z dnia 25.06.2019 roku

 

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Księgowa/y

.............................................................................................................................................................................

 (nazwa stanowiska)

w  wymiarze czasu pracy ………pełny wymiar czasu pracy ………………………...…….…

liczba kandydatów do wyłonienia: ...............1 osoba .................................................................

(ilość osób)

 

Wymagania :

1. niezbędne :

- wykształcenie:  średnie lub wyższe   (kierunki: ekonomiczny, administracja, finanse i rachunkowość)

- staż pracy/doświadczenie zawodowe: 4 lata / 4lata

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 

- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane                        

    z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- cieszenie się nieposzlakowana opinia,

- obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.

2. dodatkowe :
- obsługa programu PROGMAN

- obsługa programu PŁATNIK

- znajomość przepisów prawnych tj.  ustawy o samorządzie wojewódzkim;                 

- znajomość ustawy o rachunkowości;

- znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;

- znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;

-  znajomość rozporządzenia o wynagradzaniu pracowników samorządowych;

- znajomość ustawy – Karta Nauczyciela;

- obsługa komputera – umiejętność obsługi powszechnie używanych systemów operacyjnych oraz poczty elektronicznej;

-komunikatywność, skrupulatność, umiejętność bezkonfliktowej i twórczej pracy w zespole, zdolność kreatywnego i analitycznego myślenia, inicjatywa w podejmowaniu decyzji, dynamika i aktywność   w działaniu.

DOCXOgłszenie o naborze - Księgowa nabór 2019.docx (93,28KB)
DOCXInformacja o naborze - księgowa 2019 docx.docx (87,09KB)