Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

27/ZP/Usp/RZPWE/9.2.1/2019 usługa społeczna


Przedmiotem zamówienia jest Usługa polegająca na opracowaniu scenariuszy, przygotowaniu i przeprowadzeniu zajęć przez trenerów/ekspertów na potrzeby projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji, działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego, poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

DOCXOgłoszenie o zamówieniu wraz z załacznikami.docx (263,23KB)

DOCXZawiadomienie- o -udzieleniu- zamówienia.docx (205,99KB)