Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Specjalista – koordynator projektu pn. Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli poza Aglomeracją Opolską

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE

z dnia 12.09.2019 roku

 

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko:

Specjalista – koordynator projektu pn.  Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli poza Aglomeracją Opolską

Numer projektu: RPOP.09.01.03-16-0003/18

liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

Wymagania :

1. niezbędne :

- wykształcenie: wyższe

- staż pracy/doświadczenie zawodowe: 4 lata / 4 lata

- inne: umiejętność obsługi komputera, komunikatywność, skrupulatność, znajomość języków obcych,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 

- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- cieszenie się nieposzlakowana opinia,

- obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.

2. dodatkowe :
- ukończone kursy: kursy doskonalące związane z pozyskiwaniem, wdrażaniem i rozliczaniem funduszy unijnych  w szczególności PO KL).
- umiejętność bezkonfliktowej i twórczej pracy w zespole, zdolność kreatywnego i analitycznego myślenia, inicjatywa w podejmowaniu decyzji, dynamika i aktywność w działaniu.

DOCXOgłoszenie o naborze - Koordynaror projektu 9.1.3.docx (20,68KB)
DOCXInformacja o wynikach naboru - Koordynator projektu 9.1.3 2019.doc.docx (94,72KB)