Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko urzednicze: Główny specjalista ds. osobowych

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE

z dnia 27.05.2020 roku

 

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Główny specjalista ds. osobowych

w wymiarze czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy

liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

 

Wymagania:

1. niezbędne:

- wykształcenie: wyższe   (kierunek: administracja, )

- staż pracy/doświadczenie zawodowe: 10 lat / 4 lata pracy w kadrach

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 

- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- cieszenie się nieposzlakowana opinia,

- obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.
- obsługa programu PROGMAN

- obsługa programu PŁATNIK

2. dodatkowe :

- znajomość przepisów prawnych tj.  ustawy o samorządzie wojewódzkim;                 

- znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;

- znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;

-  znajomość rozporządzenia o wynagradzaniu pracowników samorządowych;

- znajomość ustawy – Karta Nauczyciela;

- obsługa komputera – umiejętność obsługi powszechnie używanych systemów operacyjnych oraz poczty elektronicznej;

-komunikatywność, skrupulatność, umiejętność bezkonfliktowej i twórczej pracy w zespole, zdolność kreatywnego i analitycznego myślenia, inicjatywa w podejmowaniu decyzji, dynamika i aktywność   w działaniu.

DOCXOgłszenie o naborze - Gł. specjalista 2020.docx (91,40KB)
DOCXInformacja o wynikach naboru - Główny specjalista ds. osobowych docx.docx (85,03KB)