Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

19/ZPPU/RZPWE/5.1/2020 Dokumentacja projektowa

Przedmiotem zamówienia wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby projektu: „Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO” oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej” współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.RPOP.05.01.00-16-0005/18-00.

Zadanie 1: Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu w Ośrodku Szkoleniowym w Niwkach

Zadanie 2: Przeprojektowanie tj. dokonanie zmian w istniejącej dokumentacji projektowej obiektu przy ul. Dubois 36

Zadanie 3: Zaprojektowanie placu wodnego na terenie w miejscu kortu.

DOCXzapytanie ofertowe dokumetacja 02 06 2020.docx (182,15KB)

DOCXzalacznik nr 2 - wzor umowy.docx (180,22KB)
ZIPwizualizacja.zip (2,12MB)

DOCXinformacja o wyborze.docx (171,90KB)