Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oferta pracy stanowisko: Pomoc administracyjna ds. informatycznych

OFERTA PRACY

 

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu ogłasza ofertę pracy stanowisko:

                                       Pomoc administracyjna ds. informatycznych

w  wymiarze czasu pracy pełny wymiar czasu pracy

liczba kandydatów do wyłonienia: 2 osoby

 

Wymagania :

1. niezbędne :

- wykształcenie: wyższe lub średnie   (kierunek: techniczny , IT, )

- staż pracy/doświadczenie zawodowe: -/0 stażu

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 

- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- cieszenie się nieposzlakowana opinia,

- obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.

 

2. dodatkowe :

 •  Umiejętność/praktykę administrowania Active Directory.
 • Umiejętność/praktykę administrowania stacjami roboczymi z rodziny Windows.
 • Umiejętność/praktykę administrowania kontami/użytkownikami na serwerze poczty (preferowane: Microsoft Exchange) oraz umiejętność/praktyka konfiguracji klienta poczty MS Outlook.
 • Umiejętność/praktykę diagnozowania oraz rozwiązywania problemów użytkowników w sposób zdalny oraz przez telefon.
 • Umiejętność/praktykę związaną z elektronicznym podpisem kwalifikowanym.
 • Znajomość rozwiązań służących do archiwizacji i backupu danych.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Zdolność do logicznego i szybkiego myślenia.
 • Umiejętność podejmowania decyzji.
 • znajomość zagadnień sieciowych (LAN/WAN),
 • umiejętność konfiguracji i instalacji sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych,
 • doświadczenie w pracy jako wsparcie informatyczne użytkowników mile widziane ale niekonieczne,
 • znajomość systemów operacyjnych i aplikacji Microsoft,

DOCXOgłoszenie oferty oracy -pomoc adm. ds informatycznych 2020.docx (66,16KB)