Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. realizacji pozaszkolnych form ksztacenia zawodowego

Załącznik Nr 3 do Regulaminu

zasad naboru kandydatów na wolne

stanowiska urzędnicze, w tym

kierownicze stanowiska urzędnicze

w Regionalnym Zespole Placówek

Wsparcia Edukacji w Opolu

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE

z dnia 13.08.2020 roku

 

 

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Specjalista ds. realizacji pozaszkolnych form ksztacenia zawodowego

.............................................................................................................................................................................

(nazwa stanowiska)

w  wymiarze czasu pracy ………1/2 etatu (niepełny wymiar czasu pracy) …...…….…

liczba kandydatów do wyłonienia:...............1 osoba........................................................................

(ilość osób)

 

Wymagania :

1. niezbędne :

-wykształcenie: średnie lub wyższe

-staż pracy/doświadczenie zawodowe: 4 lat / 1 rok

-pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

-brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-cieszenie się nieposzlakowaną opinią,

-obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.

2.dodatkowe :

-doświadczenie w zakresie pracy z projektami unijnymi i ich realizacją,

-obsługa komputera – umiejętność obsługi powszechnie używanych systemów operacyjnych oraz poczty elektronicznej;

-komunikatywność, skrupulatność, umiejętność bezkonfliktowej i twórczej pracy w zespole, zdolność kreatywnego i analitycznego myślenia, inicjatywa w podejmowaniu decyzji, dynamika i aktywność w działaniu.

DOCXogloszenie-o-naborze-specjalista-ds-realizacji-pozaszkolnych-form-ksztalcenia-zawodowego-2020.docx-1.doc.docx (91,14KB)
DOCInformacja o wynikach na stanowisko urzędnicze - specjalista ds. realizacji pozaszkolnych form kształcenia zawodowego.doc (34,00KB)