Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

24/ZP/Usp/RZPWE/9.2.1/9.1.1/2020 przeprowadzenie szkoleń on-line

Opole, dnia 28.09.2020 r.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń on-line z użyciem technologii Microsoft Teams w czasie rzeczywistym przygotowujących nauczycieli do wykorzystania narzędzi i metod związanych z nauczaniem zdalnym na potrzeby projektów, realizowanych przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji:

Zadanie A: „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”, realizowanego w ramach osi Priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji, działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego, poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Zadanie B: „OP@LSKIE DLA LICEÓW - zdalne nauczanie zbliża!”, realizowanego w ramach osi Priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji, działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego, poddziałanie 9.1.1 - Wsparcie kształcenia ogólnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

DOCXogloszenie o zamowieniu - szkolenia nauczycieli onlie.docx (310,60KB)
DOCXzal nr 1 do ogloszenia - opis przedmiotu zamówienia.docx (298,52KB)
DOCXzal nr 2 do ogloszenia - formularz ofertowy.docx (296,67KB)
DOCXzal nr 3 do ogloszenia - osw dot grupy kapitałowej.docx (293,40KB)
DOCXzal nr 4 do ogloszenia - wzor umowy.docx (301,09KB)
DOCXzal nr 5 do ogloszenia - umowa powierzenia.docx (303,50KB)
DOCXpytania odpowiedzi zmiana ogloszenia.docx (291,78KB)
DOCXinformacja o udzieleniu zamowienia.docx (292,30KB)