Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

26/ZP/Usp/RZPWE/9.2.2-3/2020 wyjazd na targi

26/ZP/Usp/RZPWE/9.2.2-3/2020

Przedmiotem zamówienia jest usługa społeczna polegająca na organizacji wyjazdu dla uczniów i nauczycieli na targi branżowe: „ITM Polska”, „Modernlog”, „3D Solutions” odbywających się w Poznaniu w dniach od 3 do 6 listopada 2020r.  Wyjazd organizowany jest w ramach projektu pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3” współrealizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Wysoka Jakość Edukacji, Działanie 9.2 Rozwój Kształcenia Zawodowego, Poddziałanie 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

DOCXogłoszenie o zamówieniu.docx (98,38KB)
DOCXzał. 1 opis przedmiotu zamówienia.docx (84,21KB)
DOCXzał. 2 formularz ofertowy.docx (85,78KB)
DOCXzał. 3 wzór umowy.docx (89,43KB)
DOCXzał. 4 ośw. o przynależności do grupy kapitałowej.docx (82,74KB)

DOCXinformacja o unieważnieniu postępowania.docx (279,64KB)