Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. merytorycznego wsparcia szkół w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE

z dnia 16.10.2020 roku

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Specjalista ds. merytorycznego wsparcia szkół w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych.

w wymiarze czasu pracy 1/2 etatu

liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba 

Wymagania :

1. niezbędne :

-wykształcenie: wyższe

-staż pracy/doświadczenie zawodowe: 4 lat / 1 rok

-pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

-brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-cieszenie się nieposzlakowaną opinią,

-obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.

2.dodatkowe :

-doświadczenie w zakresie pracy z projektami unijnymi i ich realizacją,

-obsługa komputera – umiejętność obsługi powszechnie używanych systemów operacyjnych oraz poczty elektronicznej;

-komunikatywność, skrupulatność, umiejętność bezkonfliktowej i twórczej pracy w zespole, zdolność kreatywnego i analitycznego myślenia, inicjatywa w podejmowaniu decyzji, dynamika i aktywność w działaniu.

DOCXOgłoszenie o naborze -specjalista nauk przyr.mat. 9.1.2 2020.docx.docx (100,25KB)
DOCXInformacja o wynikach weryfikacji Specjalista ds.mat.przyrodniczych.docx (82,52KB)