Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista – Asystent ds. rozliczeń finansowych i monitorowania projektu

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE

z dnia 26.11.2020 roku

 

 

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

 

Specjalista – Asystent ds. rozliczeń finansowych i monitorowania projektu
nr POPC.03.02.00-00-0150/17   
(nazwa stanowiska)

 

w  wymiarze czasu pracy:...............................1/5 wymiaru czasu pracy

liczba kandydatów do wyłonienia:...............1 osoba..................................................................

(ilość osób)

 

Wymagania :

1. niezbędne :

-Wykształcenie : wyższe

- staż pracy / doświadczenie zawodowe : 2 lata /1 rok na podobnym stanowisku

- doświadczenie w zakresie pracy z projektami unijnymi i ich rozliczaniem,

-pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

-brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-cieszenie się nieposzlakowaną opinią,

-obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.

2.dodatkowe :

-doświadczenie w zakresie pracy z projektami unijnymi i ich realizacją,

-obsługa komputera – umiejętność obsługi powszechnie używanych systemów operacyjnych oraz poczty elektronicznej;

-komunikatywność, skrupulatność, umiejętność bezkonfliktowej i twórczej pracy w zespole, zdolność kreatywnego i analitycznego myślenia, inicjatywa w podejmowaniu decyzji, dynamika i aktywność w działaniu.

- mile widziane:

- studia podyplomowe w zakresie pozyskiwania , wdrażania i rozliczania funduszy unijnych
- ukończone kursy z zakresu:   pozyskiwania , wdrażania i rozliczania funduszy unijnych.

DOCXOgloszenie-o-naborze-specjalista-asystent ds.rozliczeń finansowych i monitorowania.docx (102,15KB)
DOCXInformacja o wynikach weryfikacji - Specjalista - Asystent ds. rozlicz.finans.i monitorowania projektu.docx (82,19KB)