Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

32/ZP/RZPWE/5.1/2020 - roboty budowalne związane z obiektami w Niwkach oraz przy ul. Dubois w Opolu.

Opole, dnia 03.12.2020

Zadanie inwestycyjne obejmujące wykonanie robót budowlanych związanych z przygotowaniem obiektów w Niwkach oraz przy ul. Dubois w Opolu na potrzeby projektu „Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO” oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej” współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.RPOP.05.01.00-16-0005/18-00

Zakres inwestycji obejmuje

  1. Zagospodarowanie terenu w Ośrodku Szkoleniowym Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Niwkach obejmuje budowę  ścieżki edukacyjnej, wiat grillowych, pochylni dla niepełnosprawnych, elementów architektury oraz wymianę ogrodzenia.
  2. Remont obiektu przy ul. Dubois 36 w Opolu obejmuje wykonanie robót  na parterze, piętrze I i piętrze II, zmiany w układzie pomieszczeń sanitarnych WC I piętra oraz instalację paneli fotowoltaicznych na elewacji szczytowej budynku.
  3.  Budowę płyty wodnej z instalacjami i urządzeniami wodnymi  na terenie w miejscu kortu przy ul. Dubois 36  w Opolu.

PDFogloszenie o zamowieniu BZP.pdf (255,60KB)
DOCXsiwz Niwki_Dubois_H2O_powt.docx (284,97KB)
PDFzalacznik nr 1a- przedmiar zad 1 Niwki bez sciezki.pdf (50,51KB)
PDFzalacznik nr 1b-przedmiar zad 2 Dubois.pdf (51,92KB)
PDFzalacznik nr 1c- przedmiar zad 3 plac wodny.pdf (33,03KB)
ZIPzalacznik nr 2a-dokumentacja NIWKI.zip (15,09MB)
ZIPzalacznik nr 2b-dokumentacja Dubois.zip (29,95MB)
ZIPzalacznik nr 2c-dokumentacja Plac wodny.zip (14,24MB)
DOCXzalaczniki nr 3 - 8 do siwz.docx (274,48KB)
DOCXzalacznik nr 9 -wzor umowy Niwki_Dubois.docx (272,25KB)

UWAGA zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

DOCXpytania odpowiedzi zmiana terminu_1.docx (254,81KB)

PDFogloszenie o zmianie BZP.pdf (76,50KB)

PDFplay-park-fabryka-wody-Tama-obracana.pdf (369,30KB)
DOCXinf z otwarcia_21.12.2020.docx (256,78KB)
DOCXinformacja o wyborze.docx (255,46KB)