Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

34/ZP/Usp/RZPWE/9.1.2/2020 szkolenia, Uwaga- sprostowanie omyłki, zmiana warunków udziału w postępowaniu, zmiana opisu przedmiotu zamówienia, zmiana terminu składania ofert

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń online z użyciem technologii Microsoft Teams w czasie rzeczywistym, przygotowujących nauczycieli do wykorzystania narzędzi i metod związanych z nauczaniem zdalnym na potrzeby projektu „Kreatywna Opolszczyzna – program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji Opolskiej”, realizowanego w ramach osi Priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji, działanie 9.1 Rozwój edukacji, poddziałanie 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej, RPO WO na lata 2014-2020.

 

DOCXogloszenie-o-zamowieniu-szkolenia-nauczycieli-onlie.docx (359,85KB)
DOCXzal nr 1 do ogloszenia - OPZ.docx (347,56KB)
DOCXzal nr 2 do ogloszenia - formularz ofertowy.docx (340,93KB)
DOCXzal nr 3 do ogloszenia - wzor umowy.docx (348,65KB)
DOCXzal nr 4 do ogloszenia - umowa powierzenia.docx (351,62KB)
 

DOCXsprostowanie.docx (327,42KB)
DOCXzmiana warunków udziału w postępowaniu.docx (337,13KB)
DOCXinformacja o udzieleniu zamowienia.docx (332,37KB)