Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor BHP

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE

z dnia 15.12.2020 roku

 

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

 

Inspektor BHP

w  wymiarze czasu pracy :1/4 etatu (niepełny wymiar czasu pracy)

liczba kandydatów do wyłonienia: 1osoba

 

Wymagania :

1. niezbędne :

-wykształcenie: wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie BHP lub studia podyplomowe w zakresie BHP

-staż pracy/doświadczenie zawodowe: 4 lat / 4 lata

-pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

-brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-cieszenie się nieposzlakowaną opinią,

 znajomość ustawy: o pracownikach samorządowych, kodeks pracy, karta nauczyciela,
- znajomość ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeń do w/w ustaw,
- znajomość przepisów dot. bhp a w szczególności rozporządzeń w sprawie: ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, chorób zawodowych, wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet, szkolenia w dziedzinie bhp, oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy,
- umiejętność samodzielnego rozwiazywania problemów,

- biegła znajomość pakietu Microsoft Office 2010.
- komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
- zdolność podejmowania decyzji w ramach przyznanych kompetencji.
- kreatywność, inicjatywa, rzetelność, odpowiedzialność i zaangażowanie.
-  znajomość ustawy: o pracownikach samorządowych, kodeks pracy, karta nauczyciela,
- znajomość ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeń do w/w ustaw,
- znajomość przepisów dot. bhp a w szczególności rozporządzeń w sprawie: ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, chorób zawodowych, wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet, szkolenia w dziedzinie bhp, oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy,
- spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych dla stanowisk urzędniczych.

2.dodatkowe :

- inicjatywa w podejmowaniu decyzji,

- dynamika i aktywność w działaniu,

- odporność na stres.

- biegła znajomość pakietu Microsoft Office 2010.

- komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

- zdolność podejmowania decyzji w ramach przyznanych kompetencji.

- kreatywność, inicjatywa, rzetelność, odpowiedzialność i zaangażowanie.

DOCXOgłoszenie o naborze- Inspektor BHP.docx (90,34KB)
DOCXInformacja o wynikach weryfikacji - Inspektor BHP.docx (82,26KB)