Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

41/ZP/RZPWE/9.1.2/2020 zestawy eksperymentalne


41/ZP/RZPWE/9.1.2/2020, 

 dostawa zestawów eksperymentalnych dla 40 szkół do pracowni matematyczno-przyrodniczych w ramach projektu 9.1.2 "Kreatywna Opolszczyzna – program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji Opolskiej" współfinansowanego ze środków RPO WO 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu

PDF2020-OJS255-640158-pl ogłoszenie o zamówieniu.pdf (125,29KB)
DOCXsiwz-z-zalacznikami.docx (454,55KB)
PDFespd-request.pdf (85,62KB)
XMLespd-request.xml (140,59KB)
DOCXidentyfikator-postepowania-w-mini-portalu.docx (87,01KB)
 

PYTANIA I ODPOWIEDZI, ZMIANA OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ZMIANA FORMULARZA OFERTOWEGO, ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (72,78KB)
DOCXpytania i odpowiedzi.docx (334,00KB)

PDF2021-OJS020-045489-pl ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (68,61KB)
PYTANIA I ODPOWIEDZI 2, ZMIANA SIWZ, ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU, sprostowanie 2giej zmiany ogłoszenia o zamówieniu

DOCXpytania i odpowiedzi 2.docx (294,23KB)
PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf (71,52KB)

PDF2021-OJS030-073175-pl opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf (67,42KB)
PDFsprostowanie 2giej zmiany ogłoszenia o zamówieniu.pdf (71,42KB)
PDFopublikowane sprostowanie 2giej zmiany ogłoszenia o zamówieniu.pdf (67,26KB)
DOCXunieważnienie.docx (284,66KB)