Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021 Postępowania powyżej 130.000 złotych

 • 28/ZP/RZPWE/9.2.1/2021 sprzęt do pracowni elektroników

  Opole, 06.12.2021r.

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do pracowni dla elektroników na potrzeby doposażenia pracowni szkolnictwa zawodowego w ramach realizacji projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej: „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy - 2” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Priorytet IX: Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego    

 • 27/ZP/RZPWE/2021 samochód

  Opole, 2021-12-06

  Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu z napędem elektrycznym na potrzeby Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji

 • 26/ZP/RZPWE/9.1.1/10.4/2021 tablety graficzne

  Opole, 2021-11-18

  Postępowanie o udzielenie zamówienia na

  część 1: zakup i dostawę 281 tabletów graficznych w ramach projektu pn.: „OP@LSKIE DLA LICEÓW – zdalne nauczanie zbliża!” realizowanego w ramach RPO WO 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1 Rozwój edukacji, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;

  część 2: zakup i dostawę 75 tabletów graficznych w ramach projektu pn. "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Priorytet X: Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Działanie 10.4: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

 • 25/ZP/RZPWE/9.2.1/2021 sprzęt komputerowy

  Opole, 29.10.2021r.

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby doposażenia pracowni szkolnictwa zawodowego na potrzeby projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”, nr projektu: RPOP.09.02.01-16-0001/18 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej realizowanego w ramach Regionalnego Programu Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Priorytet IX: Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu

 • 24/ZP/RZPWE/9.1.3/2021 Sensoryka powtórzone

  Opole, 27.10.2021r.

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy i sprzętu do integracji sensorycznej dla dzieci w wieku  przedszkolnym Ośrodków Wychowania Przedszkolnego (OWP) na terenie województwa opolskiego w ramach realizacji projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej: „Dwujęzyczna Opolszczyzna – program wychowania do dwujęzyczności skierowanego do 47 przedszkoli (OWP) poza Aglomeracją Opolską” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Priorytet IX: Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej   realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu

 • 23/ZP/RZPWE/9.1.4/2021 SENSORYKA 4

  Opole, 13.10.2021r.

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy i sprzętu do integracji sensorycznej dla dzieci w wieku  przedszkolnym Ośrodków Wychowania Przedszkolnego (OWP) na terenie województwa opolskiego w ramach realizacji projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej: „Dwujęzyczna Opolszczyzna – program wychowania do dwujęzyczności skierowanego do 22 przedszkoli Aglomeracji Opolskiej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Priorytet IX: Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej 

 • 22/ZP/RZPWE/9.1.1/2021 system do wyświetlania i zarządzania treścią

  Opole, 2021-10-11

  Dostawa systemu do wyświetlania i zarządzania treścią na potrzeby projektu pn. „OP@LSKIE DLA LICEÓW - zdalne nauczanie zbliża” (poddziałanie 9.1.1 współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego).

 • 21/ZP/RZPWE/9.1.3/2021 pomoce i sprzęt do integracji sensorycznej 3

  Opole, 07.10.2021r.

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy i sprzętu do integracji sensorycznej dla dzieci w wieku  przedszkolnym Ośrodków Wychowania Przedszkolnego (OWP) na terenie województwa opolskiego w ramach realizacji projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej: „Dwujęzyczna Opolszczyzna – program wychowania do dwujęzyczności skierowanego do 47 przedszkoli (OWP) poza Aglomeracją Opolską” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Priorytet IX: Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej   realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu

 • 20/ZP/RZPWE/2021 Renowacja elewacji magazynu PBW

  Opole, 23.09.2021r.

  Przedmiotem zamówienia są na roboty budowlane polegające na renowacji elewacji budynku magazynu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu przy ul. Piastowskiej 18a

 • 19/ZP/RZPWE/2021 modernizacja klimatyzacji

  Opole, 2021-09-09

  Roboty budowlane polegające na modernizacji układu wentylacji i klimatyzacji centrali wentylacyjnej NW3