Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

21/ZPPU/RZPWE/9.2.2-3/2021 transport uczniów do laboratorium RZPWE

21/ZPPU/RZPWE/9.2.2-3/2021

Przedmiotem zamówienia jest usługa nieregularnego transportu osobowego (w obie strony) uczniów wraz z opiekunami z wymienionych ze szkół zawodowych Aglomeracji Opolskiej wymienionych w szczegółowym opisie zamówienia, będących uczestnikami projektu pn. 9.2.2 „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3” współrealizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020 Oś Priorytetowa IX Wysoka Jakość Edukacji, Działanie 9.2 Rozwój Kształcenia Zawodowego, Poddziałanie 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

DOCXZapytanie transport.docx (98,59KB)

DOCXpytania i odpowiedzi.docx (138,38KB)

DOCXwybór oferty.docx (82,71KB)