Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Starszy specjalista - kierownik projektu nr RPOP.09.01.01-16-0001/20 pn.: Op@lskie dla liceów - zdalne nauczanie zbliża!

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE

z dnia 31.03.2021 roku

 

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Starszy specjalista  - kierownik projektu nr RPOP.09.01.01-16-0001/20
pn.: Op@lskie dla liceów - zdalne nauczanie zbliża!

.....................................................................................................................................................

(nazwa stanowiska)

w  wymiarze czasu pracy ………1/2 etatu (niepełny wymiar czasu pracy) …...…….….............................

liczba kandydatów do wyłonienia:...............1 osoba..................................................................

(ilość osób)

 

Wymagania :

1. niezbędne :

-wykształcenie: średnie lub wyższe

-staż pracy/doświadczenie zawodowe: 4 lat / 1 rok

-pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

-brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-cieszenie się nieposzlakowaną opinią,

-obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.

2.dodatkowe :

-doświadczenie w zakresie pracy z projektami unijnymi i ich realizacją,

-obsługa komputera – umiejętność obsługi powszechnie używanych systemów operacyjnych oraz poczty elektronicznej;

-komunikatywność, skrupulatność, umiejętność bezkonfliktowej i twórczej pracy w zespole, zdolność kreatywnego i analitycznego myślenia, inicjatywa w podejmowaniu decyzji, dynamika i aktywność w działaniu.

DOCXOgłosznie o naborze starszy specjalista - kierownik 9.1.1.docx (101,50KB)
DOCXinformacja-o-wynikach-naboru-starszy -specj-kierownik 9.1.1.docx (82,63KB)