Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

32/ZPPU/RZPWE/9.1.2/2021 szkolenie programowanie

Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli realizujących zajęcia z programowania, niezbędnych do korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, mających na celu rozwijanie kompetencji informatycznych w oparciu o program „Inteligentnie zaprogramowani” na potrzeby projektu „Kreatywna Opolszczyzna – program twórczych metod kształcenia w szkołach Aglomeracji Opolskiej”, realizowanego w ramach osi Priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji, działanie 9.1 Rozwój edukacji, poddziałanie 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej, RPO WO na lata 2014-2020.

DOCXzal nr 3 do ogloszenia - wzor umowy.docx (866,33KB)
DOCXzal nr 4 do ogloszenia - umowa powierzenia.docx (343,63KB)
DOCXZałącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia.docx (868,47KB)
DOCXZałącznik nr 2- formularz-ofertowy.docx (868,29KB)
DOCXzapytanie cenowe.docx (874,70KB)
DOCXwybór oferty 32.ZPPU.docx (869,79KB)