Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

13/ZP/RZPWE/9.2.1/5.3.1/2021 dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego

13/ZP/RZPWE/9.2.1/5.3.1/2021

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

część 1:  sprzętu komputerowego na potrzeby doposażenia pracowni szkolnictwa zawodowego na potrzeby projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”, nr projektu: RPOP.09.02.01-16-0001/18

część 2: sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby projektu "Starodruki z PBW w nowoczesnej odsłonie - ochrona starodruków oraz remont i wyposażenie pomieszczenia do właściwego przechowywania zbiorów i ich zabezpieczania w celu realizacji działań edukacyjno-informacyjnych z wykorzystaniem aplikacji teleinformatycznych zwiększających atrakcyjność usług kulturalnych i turystycznych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu", nr projektu: RPOP.05.03.01-16-0016/19

Projekty realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

miniPortal (uzp.gov.pl)