Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

53/ZP/RZPWE/9.2.1/2021 wizyty studyjne

Usługa organizacji 3 wizyt studyjnych dla uczniów i nauczycieli szkół zawodowych województwa opolskiego uczestniczących w projekcie „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji, działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego, poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

 

PDFogłoszenie baza konkurencyjności wyjazdy studyjne.pdf (50,81KB)
DOCXZałącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.docx (254,84KB)
DOCXZałącznik nr 2- formularz ofertowy.docx (269,46KB)
DOCXZałącznik nr 3 -oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx (196,98KB)
DOCXzapytanie cenowe.docx (274,00KB)
DOCXinformacja_o_wyborze.docx (262,63KB)

DOCXinformacja o ponownym wyborze oferty.docx (250,19KB)