Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

59/ZPPU/RZPWE/9.1.1/2021 event

Usługa wynajmu powierzchni konferencyjnej wraz z usługą hotelową, cateringową, transportową oraz profesjonalną obsługą techniczną konferencji - na potrzeby organizacji dwudniowego eventu szkoleniowego w zakresie dobrych praktyk w kształceniu zdalnym w ramach projektu pn.: „OP@LSKIE DLA LICEÓW – zdalne nauczanie zbliża!” realizowanego w ramach RPO WO 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1 Rozwój edukacji, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

PDFogloszenie_baza konkurencyjności 1.pdf (35,91KB)
PDFogloszenie_baza_konkurecyjności.pdf (35,99KB)
DOCXZałącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia.docx (352,32KB)
DOCXZałącznik nr 2- formularz ofertowy.docx (343,47KB)
DOCXZałącznik nr 3 -oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx (328,89KB)
DOCXzapytanie cenowe.docx (353,43KB)
DOCXzapytanie cenowe - zmiana terminu składania ofert.docx (353,17KB)
DOCXinformacja_o_wyborze.docx (335,09KB)