Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista - kierownik projektu nr POWR.02.10.00-00-1016/21 pn.: „Szkolenia i doradztwo dla opolskiej kadry edukacji włączającej“

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE

z dnia 15.09.2021 roku

 

 

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

                     Specjalista -  kierownik projektu nr POWR.02.10.00-00-1016/21

pn.: „Szkolenia i doradztwo dla opolskiej kadry edukacji włączającej“

 

w  wymiarze czasu pracy ………1/2 etatu (niepełny wymiar czasu pracy) …...…….….............................

liczba kandydatów do wyłonienia:...............1 osoba..................................................................

(ilość osób)

 

Wymagania :

1. niezbędne :

-wykształcenie: średnie lub wyższe

-staż pracy/doświadczenie zawodowe: 4 lat / 1 rok

-pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

-brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-cieszenie się nieposzlakowaną opinią,

-obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.

DOCXOgłoszenie - specjalista-kierownik projektu.docx (101,72KB)
DOCXInformacja o wynikach naboru-specj. - Kierownik POWR 02 10.docx (82,72KB)