Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Starszy specjalista ds. finansowych

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE

z dnia 15.09.2021 roku

 

 

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Starszy specjalista  ds. finansowych

.....................................................................................................................................................

(nazwa stanowiska)

w  wymiarze czasu pracy ………1 etat (pełny wymiar czasu pracy) …...…….….............................

liczba kandydatów do wyłonienia:...............1 osoba..................................................................

(ilość osób)

 

I. Wymagania :

1. niezbędne :

-wykształcenie: średnie lub wyższe

-staż pracy/doświadczenie zawodowe: 4 lat / 1 rok

-pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

-brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-cieszenie się nieposzlakowaną opinią,

-obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.

DOCXoglosznie-o-naborze-starszy-specjalista-ds.finansowych.docx (103,85KB)
DOCXInformacja o wynikach naboru-specj. - starszy specj.ds.finansowych.docx (82,82KB)